Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Verejný prísľub daný podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka

29.11.2018

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá by mohla ohroziť dostupnosť poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti  jej poistencom a ktorá vznikla na základe nereálnych a nesplniteľných požiadaviek Zväzu ambulantných poskytovateľov,  ktorý odporučil svojim členom, aby nepodpísali predložené návrhy dodatku k zmluve o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., dáva týmto

verejný prísľub

všetkým poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí sú členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov a ktorí doposiaľ nepodpísali predložený návrh dodatku k zmluve, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy  a zvyšuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, že  zdravotnú starostlivosť poskytnutú od 1. 12. 2018 až do dňa uzatvorenia novej zmluvy, resp. do odvolania tohto prísľubu, uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za podmienok, v rozsahu a  cenách v súlade s predloženým návrhom dodatku k zmluve;

všetkým pracoviskám spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, že v  mesiaci december 2018, resp. do odvolania uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti všetky výkony indikované poskytovateľmi všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí sú členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov a ktorí doposiaľ nepodpísali predložený návrh dodatku k zmluve, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy za podmienok, ako by boli predpísané zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti;

všetkým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, že za mesiac december 2018, resp. do odvolania uhradí poskytovateľom lekárenskej starostlivosti všetky lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny predpísané poskytovateľmi všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí sú členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov a ktorí doposiaľ nepodpísali predložený návrh dodatku k zmluve, za podmienok, ako by boli predpísané zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH                               Ing. Milan Horváth
predsedníčka predstavenstva                              podpredseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.