Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Verejný prísľub VšZP pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid - 19

19.03.2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá by mohla ohroziť dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti jej poistencom a ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou Covid - 19 dáva týmto verejný prísľub všetkým poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti s výnimkou výkonov v odbore psychológia (psychologické poradenstvo), že zdravotnú starostlivosť poskytnutú od termínu zverejnenia až do odvolania núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou Covid – 19, resp. do odvolania tohto prísľubu, uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za nasledovných podmienok:

Za telefonické medicínske konzultácie zaplatíme viac

  • poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti s výnimkou výkonov v odbore psychológia (psychologické poradenstvo), garantujeme úhradu telefonickej medicínskej konzultácie (výkon č. 1) nad rámec kapitačnej platby a v rovnakej cene ako pre nekapitovaného poistenca.
  • z dôvodu odlišného platobného mechanizmu v pediatrii garantujeme úhradu výkonu telefonickej medicínskej konzultácie (výkon č. 1) v cene kontrolného vyšetrenia (výkon č. 4).
  • pri špecializovanej ambulantnej starostlivosti garantujeme úhradu telefonickej medicínskej konzultácie v dvojnásobnej výške (počet bodov 160).

Pre telefonické konzultácie vo všeobecnosti platí, že ide o poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom v prípade, že sa pacient nemôže dostaviť do ambulancie z dôvodu epidemiologickej situácie.

Spresnenie: Výkon pod kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi. Podmienkou úhrady je záznam o realizácii výkonu v zdravotnej dokumentácii v rozsahu štandardného vedenia zdravotnej dokumentácie

Pri preventívnych prehliadkach zohľadníme epidemiologickú situáciu

V súčasnej epidemiologickej situácii dochádza prerušeniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo sa odrazí pri vyhodnocovaní tohto parametra k 1.7.2020 a 1.1.2021. Garantujeme všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadníme tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií.

Aj bez výmenného lístka

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantujeme preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov uhradíme aj bez odporúčania všeobecného lekára.

V ústrety pacientom i lekárnikom

Mnohí poistenci VšZP sú odkázaní na lieky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista. Aby sme pacientov nevystavovali riziku nakazenia pohybom po vonku, umožníme, aby im lieky mohli predpísať aj všeobecní lekári na základe predchádzajúcich informácii o poistencovi (napr. z liekovej knižky) a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie.

Preto v prípade, že verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia, zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti napriek tomu uhradíme a nebudeme si uplatňovať náhradu plnenia voči predpisujúcemu lekárovi prvého kontaktu.

Predlžujeme platnosť lekárskych poukazov

Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky predlžujeme z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. A to vtedy, keď si výdajňa lekársky poukaz pre individuálne zhotovené zdravotné pomôcky zablokuje. Platnosť tohto poukazu sa v danej výdajni predĺži o 90 dní.

Poukazy po spracovaní a schválení budeme poistencom posielať poštou, pričom každého poistenca na to vopred telefonicky upozorníme.

V prípade, že bude potrebné do poukazu doplniť údaje, tiež na to poistenca upozorníme telefonicky a následne aj listom.  Rovnako budeme postupovať aj pri neschválení poukazu.

Z dôvodu ochrany zdravia našich poistencov i zamestnancov VšZP obmedzila chod pobočiek a zúžila stránkové hodiny, poistenci, ktorí nestihli podať svoj lekársky poukaz v pobočkách, môžu ho vhodiť do schránky najbližšej pobočky alebo ho poslať poštou výlučne na kontaktnú adresu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava. 

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, predsedníčka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ing. Vladimír Turček, PhD., podpredseda predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Poznámka:
Verejný prísľub VšZP pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid - 19 platí do odvolania núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou Covid – 19 alebo do zrušenia účinnosti tohto Verejného prísľubu zo strany VšZP.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.