Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Nedovoľte ochorieť svojmu srdcu

Napriek tomu, že srdce spájame s láskou, mnohí sa k nemu správame neláskavo. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. VšZP sa usiluje chrániť srdcia poistencov, okrem iného, aj uzatváraním spojenectiev a partnerstiev. Zrodil sa z nich napríklad projekt Od srdca k srdcu zameraný na poradenstvo v oblasti starostlivosti o srdce, ktoré prebiehalo v lekárňach. O tom, že táto aktivita mala zmysel svedčí aj fakt, že 50 návštevníkom z 1 309 účastníkov tohto projektu lekárnici odhalili riziko poruchy srdcového rytmu. Jej neliečenie mohlo mať fatálne dôsledky.
Aj s prispením VšZP križovali v septembri Slovensko vlaky zdravia. Ich cieľom bolo šíriť informácie o tom, ako predísť infarktu a cievnej mozgovej príhode. Takmer 1 200 pasažierov využilo cestu domov alebo do práce na meranie krvného tlaku, cholesterolu, cukru a srdcového rytmu.
Niekedy zdanlivo aj malé skutky, dokážu docieliť veľké veci, medzi ktoré nepochybne patrí aj tých 50 odhalených porúch srdcového rytmu. VšZP preto bude aj naďalej podporovať zmysluplné aktivity, ktorých cieľom je podpora prevencie a zdravého životného štýlu. 
Ani tie najlepšie aktivity však nenahradia pravidelnú starostlivosť o zdravie. Je jednoduchšie chorobám predchádzať, ako sa na ne liečiť. Nezabúdajte preto na pravidelné preventívne prehliadky, na ktoré máte zo zákonného zdravotného poistenia nárok, respektíve využite možnosť ďalších vyšetrení, ktoré VšZP ponúka svojim poistencom ako nadštandard. 

Zdravotné benefity VšZP