Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

KORONAVíRUS - VšZP pomáha s riešením neštandardných situácií

Vážení poistenci,

ocitli sme sa v situácii, v ktorej osvedčené postupy stratili zrazu platnosť. Udalosti týchto dní si vyžadujú nové a neštandardné riešenia. Budeme ich pre vás neustále hľadať, lebo Všeobecná zdravotná poisťovňa vždy stála pri svojich poistencoch. Koronavírus náš život spomalil, ale nezastaví ho. Aj informácie sú liekom na neistotu, nech vám teda pomôžu lepšie sa zorientovať v zložitom čase a priestore.

Informácie pre poistencov

Otázka: Ako si vybavím svoje veci, keď ste zavreli pobočky, aby ste chránili zamestnancov?

Odpoveď: Chránime zdravie nielen našich zamestnancov, ale najmä vás, našich  poistencov a klientov, keďže stretávanie sa väčšieho počtu ľudí je rizikom šírenia nákazy.

Práve z tohto dôvodu VšZP od 11. 3. 2020 do odvolania obmedzila režim vybavovania klientov na kontaktných miestach. Napriek tomu sa v našich pobočkách intenzívne pracuje, takže obavy, že vaše požiadavky nebudú vybavené, nie sú namieste. Iná je len forma vybavovania.

Namiesto osobnej návštevy ponúkame klientom telefonické konzultácie prostredníctvom call centra na čísle 0850 003 003 v čase od 8.00 do 15.00 h. Neskôr nám môžete zanechať odkaz.

Napíšte, ako vám môžeme pomôcť aj na adresu infolinka@vszp.sk. Odpoveď dostanete e-mailom. Ak potrebujete doručiť do VšZP dokumenty, vložte ich do schránok, ktoré sme umiestnili pri vstupe do vybraných pobočiek (podrobnejšie Zoznam pobočiek a expozitúr). Všetky najnovšie informácie nájdete aj v ePobočke.

Otázka: Vrátil som sa zo zahraničia na Slovensko, kde by som si chcel obnoviť poistný vzťah. Ako mám postupovať, ak som aktuálne v povinnej karanténe a nemôžem sa pohnúť z domu?

Odpoveď: VšZP má vypracovaný postup aj pre takúto situáciu. Chceli by sme však upozorniť, že sa vzťahuje výlučne na prípady vzniku verejného zdravotného poistenia u osôb, ktorým bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19.

 • Ak ste v karanténe, môžete podať prihlášku elektronicky zaslaním tlačiva na adresu infolinka@vszp.sk, alebo telefonicky cez call centrum. Takto podanú prihlášku prijmeme a spracujeme aj bez podpisu, samozrejme, pred jej zaevidovaním ju naši zamestnanci preveria.
 • Ak nemôžete podať prihlášku počas karantény, vzniká vám povinnosť kontaktovať zdravotnú poisťovňu po jej ukončení, najneskôr do 8 dní.
 • V prípade hospitalizácie, keď zdravotný stav neumožňuje poistencovi komunikovať, príslušnú zdravotnú poisťovňu mu určí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého je poistenec hospitalizovaný.
 • Ak dochádza k zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia v tom istom roku, poistenec má povinnosť podať prihlášku do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej bol poistený naposledy.

Otázka: Ako mám  postupovať, ak si chcem podať prihlášku do VšZP? Podobne kolega, ktorý v najbližších dňoch očakáva prírastok do rodiny, a svoje dieťa by taktiež rád poistil práve u vás.

Odpoveď: Ak nie ste v karanténe, vyžaduje sa podanie prihlášky so všetkými náležitosťami, vrátane podpisu. Tento postup sa vzťahuje aj na novorodencov, ktorých sa ich zákonní zástupcovia rozhodnú poistiť vo VšZP. Prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky VšZP, vyplniť ju, podpísať a poslať nám ju poštou. Formulár sa dá taktiež vyplniť priamo na webe a odoslať do VšZP. Následne vám ho pošleme na podpis. Podrobnosti nájdete na  https://www.vszp.sk/poistenci/chcem-poistit/.

V súčasnej mimoriadnej situácii je spoľahlivým riešením aj vložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku do schránky umiestnenej na kontaktnom mieste, ktoré sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku. Zaevidovaná môže byť len podpísaná prihláška.   

Otázka: Veľa sa teraz hovorí o elektronickom recepte, o jeho výhodách, že netreba ísť k lekárovi. Mohli by ste mi ho teda vystaviť, ak vám napíšem, aké lieky pravidelne užívam?

Odpoveď: Elektronický recept alebo v skratke eRecept vystavuje cez svoj informačný systém výlučne ošetrujúci lekár, ktorého by ste mali kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť sa s ním, kedy vám eRecept pošle do lekárne. Výhodou je aktivovaná bezplatná mobilná aplikácia VšZP alebo ePobočka, kde sa dá predpis liekov jednoducho skontrolovať. Stačí sa potom už len zastaviť v ktorejkoľvek lekárni na Slovensku, kde na výdaj liekov potrebujete preukaz poistenca alebo občiansky preukaz.

Otázka: Môže mi predpísať lieky namiesto špecialistu aj všeobecný lekár?

Odpoveď: Áno, môže. Je to ďalšie z našich neštandardných opatrení, ktorými sa snažíme zvýšiť ochranu zdravia poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti odporúčame, aby využívali službu eRecept, pomocou ktorej dokáže lekár poslať pacientom predpis na lieky do lekárne, resp. zdravotnícke pomôcky do výdajne priamo zo svojho počítača, teda bez toho, aby sa pacient musel osobne zastaviť v ambulancii.

Otázka: Dostanem sa k špecialistovi aj bez výmenného lístka, ktorý vydáva všeobecný lekár?

Odpoveď: VšZP v záujme ochrany zdravia pacientov i lekárov záleží na obmedzení osobných návštev v ambulanciách. V tejto výnimočnej situácii uhradí preto svojim detským i dospelým poistencom vyšetrenia u špecialistu aj bez výmenného lístka, ktorý vydáva všeobecný lekár pre deti a dorast, resp. všeobecný lekár pre dospelých.

Otázka: Ako to bude v tejto mimoriadnej situácii s poukazmi na zdravotnícke pomôcky, ktoré platia len 30 dní?

Odpoveď: Nemusíte sa obávať, VšZP na to myslela a možný problém v predstihu odstránila. Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky predĺžila z pôvodných 30 dní od dátumu ich vystavenia na 60 dní. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. Poukazy po spracovaní a schválení budeme poistencom posielať poštou, pričom každého poistenca na to vopred telefonicky upozorníme. Poistenca telefonicky a následne listom upozorníme aj vtedy, ak bude potrebné do poukazu doplniť údaje, a rovnako budeme postupovať aj pri neschválení poukazu.

Otázka: Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie som nemohol nastúpiť na kúpeľnú liečbu, moja manželka ju zasa musela prerušiť.  Znamená to, že poukazy na kúpeľnú liečbu nám už definitívne prepadli?

Odpoveď: Určite nie. VšZP od vyhlásenia mimoriadnej situácie  uhradí poistencom, ktorí prerušili kúpeľnú liečbu, jej pokračovanie, prípadne predĺži termín platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu aj mimo zákonom stanovenú lehotu 30 dní určenú na absolvovanie kúpeľnej liečby na základe výnimky. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a zatvorenie kúpeľných zariadení nie je v súčasnosti možné určiť termín nástupu na pokračovanie kúpeľnej liečby, resp. termín predĺženia kúpeľného návrhu. VšZP však ubezpečuje poistencov, že všetky prijaté žiadosti riadne zaeviduje a po odvolaní mimoriadnej situácie a opätovnom otvorení kúpeľných zariadení ich vybaví v čo najkratšom možnom čase podľa dátumu doručenia Rovnako budeme postupovať aj pri kúpeľných návrhoch, ktorých platnosť sa končí v čase mimoriadnej situácie.

Otázka: Máte už informáciu, kedy sa obnoví prevádzka v kúpeľoch a sú všetky od 1. apríla 2020 zatvorené?

Odpoveď: V otázkach týkajúcich sa kúpeľnej liečby VšZP denno-denne usmerňuje poistencov na základe informácií od kúpeľných zariadení, ktoré majú zo zákona oznamovaciu povinnosť vzťahujúcu sa na všetky zmeny, vrátane zmien v prevádzke. Jej prerušenie avizovalo VšZP 20 z 29 zmluvných kúpeľných zariadení na Slovensku. V poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa pokynov hlavného hygienika pokračuje Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p., Kováčová. Keďže obnovenie prevádzky vo väčšine kúpeľov závisí od vývoja epidemiologickej situácie, v súčasnosti stále nie je možné určiť termín nástupu na pokračovanie kúpeľnej liečby, resp. termín predĺženia kúpeľného návrhu. VšZP prosí klientov o trpezlivosť a opätovne ich ubezpečuje, že po skončení mimoriadnej situácie bude riešiť ich žiadosti individuálne i hromadne v súčinnosti s kúpeľnými zariadeniami. Počas platnosti mimoriadnych opatrení nariadených krízovým štábom VšZP zaeviduje okrem žiadostí o kúpeľnú liečbu doručených poštou na adresu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,  Kúpeľná 5, 080 15 Prešov aj žiadosti zaslané e-mailom na adresu infolinka@vszp.sk. O prijatí žiadostí a spôsobe ich vybavenia budú poistenci informovaní listom.

Otázka: Môžem v súčasnosti absolvovať skríningové vyšetrenie prsníkov, na ktoré ste ma pozvali?

Odpoveď: Nie je to, žiaľ, možné, pretože opatrenia spojené s vyhlásením núdzového stavu sa vzťahujú aj na národný skríningový program. V najbližších týždňoch sú pozastavené skríningové vyšetrenia zamerané na prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka,  rakovinu prsníka a rakovinu krčka maternice, keďže v zdravotníckych zariadeniach sa v súčasnosti vykonávajú iba výkony život zachraňujúcej a urgentnej medicíny. Pozvánku na skríningové vyšetrenie si však starostlivo odložte, aby ste ho mohli absolvovať neskôr. Ďalší postup bude závisieť od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie. Aktuálne informácie nájdete aj na stránke Národného onkologického inštitútu https://www.noisk.sk/.

Otázka: Ovplyvnila nejako súčasná mimoriadna situácia fungovanie ePobočky?

Odpoveď: ePobočka VšZP funguje spoľahlivo ako doteraz a vďaka nej si klienti dokážu vybaviť veľa vecí  z pohodlia svojho domova. Teda bez priameho kontaktu s inými osobami, čím sa zvyšuje ich ochrana pred nebezpečným koronavírusom. Fungovanie ePobočky sme prispôsobili súčasnej mimoriadnej situácii. To znamená, že sme pozastavili odosielanie notifikácií a PUSH správ o možnosti absolvovať preventívnu prehliadku. Podobne sme upravili aj mobilnú aplikáciu. Keďže klientov na kontaktných miestach v súčasnosti osobne nevybavujeme, prostredníctvom notifikácií a PUSH správ ich až do odvolania nevyzývame na prevzatie preukazu poistenca, Európskeho preukazu zdravotného poistenia, resp. GRID karty. 

Otázka: Som darca krvi, držiteľ striebornej Janského plakety. Kde si môžem vyzdvihnúť vitamínový balíček, ktorý VšZP venuje viacnásobným darcom krvi?

Odpoveď: Štandardne sme vitamínové balíčky odovzdávali viacnásobným darcom krvi v našich pobočkách. Z dôvodu mimoriadnej situácie a ochrany zdravia darcov krvi musela však VšZP ich expedíciu dočasne pozastaviť. VšZP ubezpečuje viacnásobných darcov krvi, že o vitamínové balíčky neprídu. Po otvorení pobočiek ich začneme opäť vydávať. Potrebné je preto dobre si uschovať potvrdenie Slovenského Červeného kríža o udelení plakety J. Janského alebo medaily J. Kňazovického. Veríme, že darcovia krvi prijmú toto opatrenie s porozumením a preukážu svoju ľudskú  spolupatričnosť darovaním krvi aj v súčasnej mimoriadnej situácii.   

Otázka: Pamätali ste pri „zúriacom“ koronavíruse aj na nás, výhercov súťaže Za prehliadku na prehliadku?

Odpoveď: Áno, pamätali, o výhru neprídete. Keďže jej čerpanie nie je nateraz možné, vybavili sme vám  predĺženie platnosti poukazov v cestovnej kancelárii, ktorá cenami do našej súťaže prispela.

Informácie pre platiteľov

Otázka: Pravidelne každý mesiac som hradil preddavok na poistné v pobočke VšZP. Ako  mám poistné zaplatiť teraz, keď je pobočka zavretá?

Odpoveď: Keďže z dôvodu mimoriadnej situácie kontaktné miesta nevybavujú klientov osobne, nie je tam možné ani platiť preddavky na poistné. Najbezpečnejším spôsobom, ako poistné uhradiť, je v súčasnosti prevod z bankového účtu platiteľa. Úhrada sa dá uskutočniť aj z pohodlia domova, takže sa vyhnete kontaktu s inými osobami. Platiteľom, ktorí nemajú bankový účet, odporúčame, aby si ho čo najskôr založili. Opäť je to možné aj bez potreby osobnej návštevy v banke, keďže na Slovensku má väčšina bánk v ponuke aj zriadenie účtu cez internet. V tejto súvislosti si vám dovolíme dať do pozornosti zoznam príjmových účtov pobočiek VšZP, ktorý nájdete na https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-prijmovych-uctov-vszp-pobociek/. Ak vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, preddavky na poistné môžete zaplatiť aj:

 • vložením predpísanej sumy priamo na účet VšZP v banke. Jeho správne číslo vyberte zo zoznamu príjmových účtov pobočiek VšZP, ktorý nájdete na https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-prijmovych-uctov-vszp-pobociek/. Skôr ako sa vyberiete do banky, mali by ste si možnosť realizácie priameho vkladu overiť telefonicky alebo e-mailom v banke, 
 • poštovou poukážkou na pošte. Poštové poukážky sme umiestnili pred vstup na väčšinu kontaktných miest, všade tam, kde to bolo možné. Vo vstupných priestoroch do všetkých pobočiek a expozitúr VšZP je uvedený telefonický kontakt, pomocou ktorého nás o zaslanie poštovej poukážky poštou môžete požiadať.

Údaje na úhradu poistného nájdete na https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/identifikacia-platieb/.

Otázka: Som živnostník a určite nie jediný, ktorý asi čoskoro stratí nárok na zdravotnú starostlivosť. Pri súčasnej situácii nebudem mať z čoho platiť zdravotné odvody.  Viete mi nejako pomôcť? Budem vďačný za akúkoľvek informáciu.

Odpoveď: VšZP veľmi citlivo vníma zložitosť súčasnej situácie pre platiteľov poistného. Nateraz však nie je známa finálna podoba opatrení, ktoré pripravuje  Ministerstvo hospodárstva SR na zmiernenie negatívnych ekonomických dôsledkov situácie spojenej so šírením koronavírusu. Klientom preto odporúčame počkať so zasielaním žiadostí o odklad splátok. Po schválení opatrení VšZP pripraví pokyny pre platiteľov, ktoré zverejní na svojej internetovej stránke www.vszp.sk.

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v súčasnej mimoriadnej epidemiologickej situácii upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zmeny týkajúce sa vydávania stanovísk k úhrade liekov a dietetických potravín, doby ich platnosti a schváleného množstva (počtu balení).
  Čítať viac
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v súvislosti s opatreniami prijatými na spomalenie šírenia ochorenia Covid-19 poskytla 19. 3. 2020 verejný prísľub poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, že zdravotnú starostlivosť až do odvolania núdzového stavu, resp. do odvolania tohto prísľubu, uhradí za nových podmienok.
  Čítať viac
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) apeluje na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby v súčasnej mimoriadnej epidemiologickej situácii využívali na predpis liekov a zdravotníckych pomôcok opakovaný eRecept. Opakovaný eRecept je určený pacientom s chronickými ochoreniami a poistencom, ktorí dlhodobo potrebujú zdravotnícku pomôcku alebo dlhodobo užívajú predpísaný humánny liek. Správne vystavený opakovaný eRecept dokáže efektívne obmedziť návštevnosť v ambulanciách i počet telefonátov pri zachovaní kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Znižuje zaťaženosť lekárov a prispieva k zvýšeniu nielen ich zdravia, ale aj zdravia jednej z najohrozenejších skupín pacientov.
  Čítať viac

Preberanie receptov od poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
Poštové zásielky, vrátane receptov doručovaných Slovenskou poštou a kuriérom, preberajú podateľne VšZP.

 • Ak recepty doručuje osobne poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, alebo jeho poverený zástupca, odporúčame vložiť obálku s receptami do schránky. Ak je receptov viac a zásielka sa do schránky nezmestí, resp. schránka sa nachádza vo vnútri budovy, recepty treba uložiť do pripravenej väčšej prepravky.
 • Ak by chcel poskytovateľ lekárenskej starostlivosti recepty odovzdať v podateľni osobne, podmienkou je povinná ochranná výbava – rukavice a rúško. Podobne zamestnanec VšZP pri preberaní receptov od poskytovateľa použije rukavice a  rúško.

Informácie pre všetkých

autorizované lekármi a odborníkmi z oblasti zdravotníctva. Čítajte na www.preventivne.sk. 
Všetko o koronavíruse.

Informácie k mobilnej aplikácii

Epidémia koronavírusu prináša do nášho bežného života viacero obmedzení. Jedným z nich je odporúčaná karanténa. Mnoho informácií však môžete získať aj bez osobnej návštevy lekára či pobočky zdravotnej poisťovne. Stačí si nainštalovať našu bezplatnú mobilnú aplikáciu.

Z pohodlia domova potom zistíte podrobnosti o zdravotných výkonoch, predpísaných liekoch, aj možnosti, ako ušetriť na doplatkoch za lieky. Aplikácia vám prehľadne ukáže vaše eRecepty, či dokonca aj možné interakcie liekov.

Rovnako ako nám záleží na vašom zdraví, dbáme aj o čo najvyššiu ochranu vašich osobných údajov. Aby sme vám uľahčili inštaláciu a aktiváciu našej aplikácie, pripravili sme pre vás podrobný postup, ako na to.

Mobilná aplikácia vo vašom telefóne krok za krokom:

Ako prvé si stiahnite v APPstore alebo GOOGLE PLAY do svojho telefónu mobilnú aplikáciu VšZP.

 1. Nasleduje registrácia používateľa – (ak nemá vytvorené konto v ePobočke):
   
  • Pri registrácii je potrebné vyplniť registračný formulár, povinné sú údaje označené * hviezdičkou
  • Používateľské meno musí mať minimálne 6 a maximálne 35 znakov, môže obsahovať malé písmená bez diakritiky, číslice, bodku a zavináč (napr. antonin). Odporúčame vám použiť svoju e-mailovú adresu.  
  • Heslo musí mať minimálne 8 a maximálne 20 znakov a musí obsahovať aspoň  1 veľké písmeno, 1 malé písmeno a  1číslicu (napr. Antonin11).
  • Ak má klient záujem o GRID kartu, označí políčko a vyberie spôsob doručenia. Vzhľadom na obmedzené osobné vybavovanie klientov  v pobočkách odporúčame zaslanie listom do vlastných rúk. Pozn.: Ak pri registrácii svojho konta poistenec neuvedie, že chce zaslať GRID kartu, môže o ňu dodatočne požiadať e-mailom na adrese mobilna.app@vszp.sk,  v ktorom uvedie login a korešpondenčnú adresu na doručenie GRID karty,  
  • Nasledujú kroky zadanie súhlasu so všeobecnými podmienkami, so spracovaním osobných údajov a registrácia pomocou tlačidla Registrovať.
  • Pokračovanie nasleduje v aktivácii aplikácie.
    
 2. Aktivácia aplikácie
   
  • Poistenec zadá prihlasovacie údaje – meno a heslo. Ak nemá prihlasovacie údaje, zvolí možnosť zaregistrovať sa.
  • Ak má poistenec GRID kartu, zadá požadovanú pozíciu z GRID karty, následne si zvolí ľubovoľný 4-miestny PIN kód, ktorý bude používať na prihlásenie do aplikácie v budúcnosti.
  • Ak poistenec nemá GRID kartu, zvolí si možnosť aktivácie v lekárni alebo  pobočke. K dispozícii má zoznam lekární a pobočiek, v ktorých sa dá aplikácia aktivovať. V súčasnej mimoriadnej situácii odporúčame uprednostniť aktiváciu v lekárni.
  • Zobrazí sa čiarový kód, ktorého platnosť je 10 minút. Tento kód ukáže poistenec v lekárni, resp. pobočke, kde sa identifikuje občianskym preukazom potrebným na aktiváciu.
  • Lekárnik alebo zamestnanec klientskeho pracoviska VšZP po overení totožnosti poistenca načíta kód z obrazovky mobilného telefónu.
  • Bezprostredne po aktivácii si poistenec zvolí ľubovoľný 4-miestny PIN kód, ktorý bude ďalej používať na prihlásenie do aplikácie.  
    
 3. Prihlásenie do aplikácie
   
  • Poistenec zadá 4-miestny PIN kód, ktorý si zvolil po aktivácii aplikácie.Používate už mobilnú aplikáciu VšZP a radi by ste sa niečo opýtali? Pozrite si odpovede na najčastejšie otázky. Ak by ste aj tak potrebovali poradiť, sme tu pre vás na mobilna.app@vszp.sk.

Otázka: Zabudol som svoje prihlasovacie meno do aplikácie. Ako sa k nemu dostanem?

Odpoveď: Pri registrácii konta vám odosielateľ portal@vszp.sk doručil e-mail s predmetom Úspešná registrácia do VšZP portálu. Jeho súčasťou je aj vaše používateľské meno. Pozrite si prípadne aj iné e-maily od tohto odosielateľa.

Otázka:  Zabudol som svoje heslo do aplikácie. Ako sa k nemu dostanem?

Odpoveď: Využite funkciu Zabudnuté heslo v mobilnej aplikácii/ePobočke (www.epobocka.com) v obrazovke na prihlásenie. Nové heslo vám doručíme na e-mailovú adresu registrovanú na konto.

Otázka: Neviem, aký PIN som si zadával? Čo teraz?

Odpoveď: V takomto prípade je potrebné aplikáciu opätovne aktivovať. Po troch nesprávnych pokusoch o zadanie PIN kódu vás aplikácia automaticky odhlási. Nová aktivácia je možná buď zadaním požadovanej pozície z GRID karty, alebo po predložení čiarového kódu v lekárni či pobočke. Zoznam lekární je súčasťou obrazovky alebo ho nájdete v sekcii V mojom okolí. Aktuálne z dôvodu obmedzeného režimu osobného vybavovania klientov v pobočkách odporúčame aktiváciu v lekárni.

Otázka: Zadal som asi trikrát nesprávny PIN a už sa neviem do aplikácie prihlásiť?

Odpoveď: Ak ste trikrát zadali nesprávny PIN kód, musíte aplikáciu (po zadaní prihlasovacích údajov) znova aktivovať, a to buď pomocou GRID karty, alebo v lekárni či pobočke. V súvislosti s obmedzením  osobného vybavovania  v pobočkách odporúčame v súčasnosti aktiváciu mobilnej aplikácie v lekárni. Zoznam lekární je v obrazovke alebo v  sekcii V mojom okolí.

Otázka:  Ako si mám aplikáciu aktivovať?

Odpoveď: Po stiahnutí aplikácie a vyplnení registračného formulára si do obrazovky prihlásenia zadáte svoje používateľské meno a heslo a vyberiete si spôsob aktivácie. Ak máte GRID kartu, zadáte požadovanú pozíciu. Ak GRID kartu nemáte, môžete si vybrať  aktiváciu v lekárni alebo pobočke. V súčasnej mimoriadnej situácii odporúčame aktiváciu mobilnej aplikácie v lekárni. Zoznam lekární je súčasťou obrazovky, alebo ho nájdete aj v  sekcii V mojom okolí. Zamestnanec lekárne vás pomocou občianskeho preukazu najskôr identifikuje a následne aplikáciu na základe čiarového kódu z jej obrazovky aktivuje.  Bezprostredne po aktivácii si musíte zvoliť 4-miestny PIN kód, ktorý budete používať na prihlasovanie do  aplikácie.

Otázka:  Pri registrácii som si nepožiadal o GRID kartu a teraz by som ju chcel. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Pošlite nám svoje používateľské meno a adresu a my vám GRID kartu zašleme poštou do vlastných rúk.

Otázka:  Na čo slúži čiarový kód. Čo mám s ním robiť?

Odpoveď: Čiarový kód slúži na aktiváciu aplikácie v lekárni alebo pobočke. Zamestnancovi na jednom z týchto miest predložíte čiarový kód spolu s občianskym preukazom a on vám po identifikácii vašej osoby aplikáciu aktivuje. Aktuálne, z dôvodu obmedzenia osobného vybavovania klientov v pobočkách, odporúčame aktiváciu mobilnej aplikácie v lekárni.

Otázka: Vymenil som telefón, musím si aplikáciu znova aktivovať?

Odpoveď: Áno, po inštalácii aplikácie do nového telefónu je potrebné aplikáciu opätovne aktivovať. Môžete použiť GRID kartu alebo využiť aktiváciu v lekárni či pobočke. V súčasnosti z dôvodu obmedzenia osobného vybavovania klientov v pobočkách odporúčame aktiváciu mobilnej aplikácie v lekárni.

Otázka: Aplikácia mi oznamuje, že nemám správne zadané používateľské meno alebo heslo.

Odpoveď: Skontrolujte si, či ste správne zadali používateľské meno a heslo. Pripomíname, že používateľské meno musí mať minimálne 6 a maximálne 35 znakov, môže obsahovať len malé písmená bez diakritiky, číslice, bodku a zavináč (napr. antonin alebo treba použiť e-mailovú adresu). 

Heslo musí mať minimálne 8 a maximálne 20 znakov a obsahovať aspoň jedno veľké písmeno a jednu číslicu (napr. Antonin11). Ak potrebujete pomoc pri registrácii, pošlite e-mail na adresu mobilna.app@vszp.sk.

Otázka:  Aktivoval som si aplikáciu pre seba. Môžem aplikáciu aktivovať aj svojmu maloletému dieťaťu?

Odpoveď: Aplikáciu si môžu aktivovať poistenci VšZP starší ako 18 rokov. Kým vaše  dieťa dovŕši tento vek, môžete si ho pridať do svojho konta pomocou tlačidla Pridať dieťa a zadaním jeho rodného čísla.

Otázka:  Nie som už poistencom VšZP, môžem si napriek tomu aplikáciu aktivovať?

Odpoveď: Aplikácia je dostupná aj bývalým poistencom VšZP, ale len s obmedzenými funkciami. Nezobrazia sa vám už napríklad informácie o  vyšetreniach starších ako 12 mesiacov, vystavené recepty staršie ako 6 mesiacov a podobne. Môžete si však pridať do konta maloleté dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom, poistené vo VšZP.

Otázka: Lekár mi predpísal lieky cez eRecept. Kde nájdem predpis?

Odpoveď: Lieky, ktoré ste si ešte nevybrali, uvidíte v sekcii Do lekárne pod menom vášho ošetrujúceho lekára.  Po výbere sa vám zobrazia aj v sekcii Moje zdravie.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.