Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

VšZP zaznamenala historicky najvyšší počet príchodov nových poistencov

VšZP potvrdila pozíciu najväčšej a stabilnej zdravotnej poisťovne. Jej služby bude od januára 2023, podľa správy ÚDZS, využívať 61 288 nových poistencov, čo je historicky najlepší výsledok poisťovne z pohľadu akvizície za posledných desať rokov.

„VšZP zostáva najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Od nového roka u nás privítame 61 288 nových poistencov, čo je oproti vlaňajšiemu výsledku prepoisťovacieho obdobia nárast o takmer 12 %. Pozitívny výsledok uplynulého prepoisťovacieho obdobia reflektuje zvyšovanie kvality existujúcich služieb, zavádzanie nových elektronických služieb a neustále vylepšovanie mobilnej aplikácie. Podpísal sa pod neho aj profesionálny servis a náborové aktivity zabezpečené kolegami na pobočkách i v teréne, na desiatkach eventoch zameraných na starostlivosť o zdravie a šírenie osvety prevencie. V nie poslednom rade zaň vďačíme úspešnej kampani, ktorá posilnila pozitívne vnímanie značky, rozhýbala Slovensko a zvýšila záujem ľudí o prevenciu,“ hovorí generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Poisťovňa bude i naďalej venovať všetku svoju pozornosť existujúcim aj novým poistencom a je pripravená pokračovať v nastavenom trende - v digitalizácii a zavádzaní inovácií, ktoré pacientom uľahčujú manažovanie zdravia, v  rozširovaní služieb, siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, v zlepšovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti, v aktivitách zameraných na osvetu prevencie a v zlepšovaní funkcionalít mobilnej aplikácie. Tá je už dnes najobľúbenejšou spomedzi aplikácií zdravotných poisťovní, má viac ako 1,5 mil. stiahnutí.

VšZP sa za uplynulé dva roky podarilo zrealizovať zásadný obrat v manažovaní spoločnosti, produktovej ponuke, kvalite služieb a proklientskom servise, čo sa prejavilo na pozitívnom vnímaní značky širokou verejnosťou. Dôkazom je nielen skutočnosť, že do poisťovne príde v novom roku historicky najviac nových poistencov, ale aj získanie titulu Najdôveryhodnejšia značka 2021 medzi zdravotnými poisťovňami a ceny Sympatie v ankete SmartPoisťovňa 2022, v ktorej sa VšZP stala podľa verejnosti najatraktívnejšou zdravotnou poisťovňou na trhu z pohľadu smart a online funkcionalít.

„Som si vedomý toho, že využívanie služieb finančných maklérov, ktorí v snahe prepoistiť čo najviac ľudí využívajú aj neférové praktiky, predstavuje veľkú konkurenčnú výhodu pre súkromné zdravotné poisťovne, čo nás aj tento rok stálo istý úbytok z radov poistencov. Som však presvedčený o tom, že dlhodobú priazeň klientov je možné získať len čestne a konaním v súlade s dobrými mravmi, v čom budeme pokračovať. VšZP o poistencov nesúťaží, o svojich poistencov sa stará. Obchodné ciele nie sú a nebudú nadradené nad férovosť a transparentnosť, na ktorej sa zakladá naša činnosť, a ktorú vlani potvrdil aj ÚDZS. Ten voči VšZP zaznamenal najmenej podnetov, a to aj v prípade neoprávneného prepoistenia,“ uvádza generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Súčasným poistencom, aj tým, ktorí sa nimi stanú od 1. januára 2023 VšZP ďakuje za to, že sú súčasťou rodiny VšZP a dávajú jej tak možnosť neustále sa zlepšovať, zabezpečovať servis a služby, ktoré dnešný klient od modernej spoločnosti právom očakáva.

Najnovšie správy

Všetky správy