Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania za rok 2021

28.06.2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa začala prvým klientom posielať výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021. Ročné zúčtovanie vykoná VšZP podľa zákona viac ako 503-tisíc poistencom. Prvých 90-tisíc výsledkov dostanú fyzické osoby a prioritne sa doručia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie.

Zasielané dokumenty obsahujú celý výpočet ročného zúčtovania. Voči výsledku môže poistenec alebo platiteľ podať v prípade nedoplatku námietku alebo v prípade preplatku nesúhlasné stanovisko, a to do 15 dní odo dňa doručenia. Po uplynutí termínu začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je povinnosť zaplatiť nedoplatok a zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov musí vrátiť preplatok. Námietky je možné podať aj cez Ústredný portál verejnej správy. Pre tento účel je k dispozícii formulár, alebo je možné námietku poslať ako odpoveď na správu od VšZP, prípadne cez Všeobecnú agendu.

Poistenci a platitelia poistného si môžu pozrieť výsledkyePobočke a zároveň ju využiť aj na podanie námietky alebo nesúhlasného stanoviska.  Poistenci, ktorí majú konto v ePobočke a ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie a jeho výsledok bude zúčtovaný cez ich posledného zamestnávateľa, či zamestnávateľov, si majú možnosť tu pozrieť aj jeho výpočet.

VšZP pripravila taktiež informácie súvisiace s úhradou nedoplatku a vrátením preplatku. Nedoplatok sa dá jednoducho zaplatiť aj načítaním QR kódu. Fyzické osoby môžu nedoplatok uhradiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, v ktorej sa nachádza informácia aj o preplatku.

Samostatne zárobkovo činné osoby si v ePobočke nájdu aj výpočet preddavku na poistné od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Splnenie podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného si môžu poistenci alebo platitelia overiť na webstránke VšZP. Po kliknutí na www.epobocka.com  sa v časti Služby pre neprihlásených dozvedia či splnili podmienky na vykonanie zúčtovania, či im ho už VšZP vykonala, aký je výsledok ročného zúčtovania, respektíve či je menší alebo väčší ako 5 eur.

Najnovšie správy

Všetky správy