Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

VšZP varuje pred nekalými prepoisťovacími praktikami, ich počty narastajú

05.08.2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa opäť zaznamenáva zvýšený počet podnetov a upozornení od svojich poistencov na podvodné konanie jednotlivcov. Tí sa v záujme vlastného obohatenia dopúšťajú nekalých prepoisťovacích praktík, na čo najviac dopláca práve pacient.

Poistencov oslovujú telefonicky, na sociálnych sieťach či emailom. Neváhajú však ísť za klientom VšZP aj osobne. Poistenci sa najčastejšie môžu stretnúť s týmito praktikami, klamstvami či zavádzajúcimi informáciami:

  • osoba žiada od klienta pod rozličnými zámienkami osobné údaje. Zdôrazňujeme, že VšZP osobné údaje od poistencov napríklad telefonicky nežiada, ani si ich takýmto spôsobom neoveruje.
  • osoba tvrdí, že VšZP má problémy so zazmluvnením lekárov, poistenci VšZP nebudú ošetrení, prípadne, že končí bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pacienti si budú musieť za ňu zaplatiť. Tieto informácie sú klamlivé. VšZP sa dohodla so všetkými zdravotníckymi združeniami a asociáciami a má s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti uzatvorené zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti.
  • osoba poskytne zavádzajúce informácie o výške ponúkaných a preplácaných benefitov. Výhody či zľavy pre poistencov je možné si overiť na stránke www.vszp.sk/benefity/.
  • osoba môže uviesť, že VšZP má alebo bude mať problém preplácať preventívne prehliadky, zubné ošetrenia či doplatky za lieky. Informácia sa nezakladá na pravde. VšZP si voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti plní načas všetky záväzky.
  • objaviť sa môže informácia o tom, že VšZP ukončuje svoju činnosť či zaniká. Ide o klamstvo. VšZP je stabilným partnerom na poli zdravotného poistenia.

Nekalé prepoisťovacie praktiky zbytočne vyvolávajú paniku a strach najmä u starších a chorých ľudí, čo môže byť spúšťačom zhoršenia ich zdravotného stavu. Poisťovňa preto rázne popiera tieto klamlivé tvrdenia a vyzýva verejnosť k ostražitosti. Výber zdravotnej poisťovne má byť slobodným rozhodnutím a poisťovňa odmieta, aby sa uskutočnil pod nátlakom a pod vplyvom nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Práve také konanie môže skomplikovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zdravotný stav oklamaných ľudí. Finančné záujmy jednotlivcov nesmú byť nadradené nad zdravie ľudí.

Ak sa poistenec stane obeťou nekalého prepoistenia, je vhodné obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a zároveň kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol po novom prepoistený a informovať ju o podvodnom konaní a neplatnosti prihlášky.

Voči jednotlivcom a skupinám, ktorí praktizujú nekalé prepoisťovanie, už VšZP podnikla právne kroky. Poistencov ubezpečuje, že je pre nich i naďalej stabilným partnerom.

Férovosť a transparentnosť poisťovne potvrdil tento rok aj ÚDZS, ktorý vlani voči VšZP zaznamenal najmenej podnetov, a to aj v prípade neoprávneného prepoistenia. Vyplýva to zo správy o činnosti úradu za minulý rok.  VšZP je presvedčená, že dôveru poistenca si možno zaslúžiť len čestne a konaním v súlade s dobrými mravmi.

Najnovšie správy

Všetky správy