Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

VšZP vo svojich pobočkách podáva pomocnú ruku osobám so sluchovým hendikepom

Najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku záleží na tom, aby všetkým svojim poistencom zabezpečila rovnako kvalitný a komfortný servis. Od júna už aj ľudia so sluchovým postihnutím vybavia v 24 pobočkách VšZP svoje záležitosti jednoduchšie a rýchlejšie. Umožní im to služba Online tlmočník, vďaka ktorej sa budú môcť ľahko dorozumieť s pracovníkom poisťovne prostredníctvom posunkovej reči alebo doslovným simultánnym prepisom hovoreného slova. Po úspešnom pilotnom testovaní, spúšťa VšZP ako prvá zo zdravotných poisťovní novú službu naplno.

Bezplatná služba Online tlmočník ponúka preklad hovorného slova do posunkového jazyka, ktorú preferujú nepočujúci. Klienti s poruchou sluchu si zase môžu v novej službe zvoliť doslovný prepis hovorenej reči, ktorý je úplný, nejde len o skrátenú informáciu. „Preklad do posunkovej reči či simultánny prepis sa deje v reálnom čase a tlmočník, či prepisovateľ je pre klienta k dispozícii počas celej návštevy v pobočke VšZP,“ spresňuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. Nová služba sa postupne rozšíri aj na ďalšie pobočky VšZP.

S tlmočníkom a prepisovateľom sa klient spojí jednoducho, online prostredníctvom tabletu, ktorý je k dispozícii v desiatkach pobočiek VšZP. V tablete sú nainštalované aplikácie

(Deafcom a eScribeDroid), ktoré si podľa potreby klient spustí. Po spustení aplikácie bude k  dispozícií na linke prekladateľ, ktorý preloží rozhovor medzi klientom a klientskym pracovníkom v posunkovej reči alebo v titulkoch. Tlmočníci sú k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hodiny. „Naši pracovníci sú na takýto spôsob komunikácie po absolvovaní odborného školenia dôkladne pripravení,“ dopĺňa E. Peterová.

Odbornú pomoc pre klientov so sluchovým hendikepom online zabezpečujú pracovníci z občianskeho združenia Centrum bezbariérovej komunikácie a česká spoločnosť Transkript online.                      

Na Slovensku má určitú poruchu sluchu asi 250 000 ľudí. K nepočujúcim alebo k nedoslýchavým sa zaraďuje 105 000 z nich a z toho viac ako 39-tisíc sú poistenci VšZP. Vďaka novej službe Online tlmočník môžu viesť v pobočkách VšZP plnohodnotný rozhovor, pýtať sa, bezprostredne reagovať na získané informácie a plne sa sústrediť na tému rozhovoru. Zamestnanci VšZP budú zároveň schopní efektívnejšie a rýchlejšie vybaviť ich potreby. „VšZP aj takto pomáha zrovnoprávniť všetkých svojich poistencov v prístupe k informáciám. Uvedomujeme si, že ľudia so sluchovým postihnutím majú problémy dorozumieť sa s okolitým svetom. VšZP preto reaguje na ich potrebu odlišných foriem komunikácie. Nová služba v pobočkách našej poisťovne rúca komunikačné bariéry aj pre túto skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ dodáva generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Najnovšie správy

Všetky správy