Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

VšZP predlžuje lehotu na splnenie podmienok na preplatenie benefitov z Peňaženky zdravia

11.03.2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa vychádza klientom v ústrety a predlžuje termín na splnenie podmienok na výplatu finančného príspevku z Peňaženky zdravia o jeden mesiac. Aj takouto formou chce motivovať svojich poistencov, aby nezanedbávali prevenciu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa si uvedomuje, že mimoriadna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 mohla negatívne ovplyvniť plynulé vykonávanie preventívnych prehliadok, ktorými je podmienené čerpanie benefitov z Peňaženky zdravia. Pre žiadosti podané do 31.12.2021 preto posunula termín na splnenie podmienok na výplatu finančného príspevku o jeden mesiac, a to z pôvodného termínu 31.3.2022 až na 30.4.2022. V prípade žiadostí podaných v prvom polroku 2022 ostáva termín na splnenie podmienok na výplatu finančného príspevku zatiaľ nezmenený, tzn. je potrebné absolvovať preventívne prehliadky do 30.9.2022.

Našou snahou je, aby poistenci VšZP mohli čo najviac profitovať z ponúkaných benefitov a aby sa nám aj prostredníctvom Peňaženky zdravia podarilo zvýšiť záujem o preventívne prehliadky. Ich podceňovanie alebo ignorovanie vedie na Slovensku k tisíckam zbytočných alebo odvrátiteľných úmrtí ročne. Prevencia môže nielen zachrániť, predĺžiť alebo skvalitniť život ľudí, ale šetrí aj verejné zdroje, ktoré potom môžeme investovať napríklad do inovatívnej a modernej liečby, ktorá je tiež veľmi nákladná,“ vysvetľuje manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová a dodáva, o aké benefity majú poistenci najväčší záujem: „Až 75 % všetkých žiadostí sa týka príspevku na zuby. Druhým najobľúbenejším benefitom sú príspevky na lieky.“

Pre schválenie a úhradu akéhokoľvek benefitu musia klienti absolvovať všetky povinné preventívne prehliadky:

  • Žena musí absolvovať každé dva roky preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov - vrátane) a u gynekológa každý rok (do 70 rokov - vrátane).
  • Muž musí absolvovať každé dva roky preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov - vrátane), a ak má 50 – 70 - vrátane rokov, tak aj prehliadku u urológa každé tri roky.
  • Dieťa musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Preventívna prehliadka u zubára je odporúčaná, ale v tomto roku opäť z dôvodu pandémie, nie je povinná pre uplatnenie benefitu z Peňaženky zdravia.

Absolvované povinné preventívne prehliadky s dátumom poslednej návštevy si môžu poistenci pohodlne skontrolovať v mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke. „V záujme urýchlenia spracovania žiadostí odporúčame poistencom požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o vystavenie potvrdenia o vykonaní preventívnej prehliadky, ktoré potom klienti elektronicky vložia  do žiadosti. Môžu tak urobiť cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku v časti Žiadosti a reklamácie,“ doplnila Peterová.

Aplikácia po novom zobrazuje stav spracovania žiadosti aj graficky, vďaka čomu si môžu poistenci pohodlne a prehľadne skontrolovať, čo im ešte niečo chýba k úspešnému schváleniu benefitu.

Poistenci môžu potvrdenie o absolvovaní prevencie zaslať cez kontaktný formulár, poštou, prípadne doručiť osobne na ktorúkoľvek pobočku VšZP. Ak splnia všetky ostatné podmienky, VšZP vypláca benefity priebežne, no pri 2. polročných žiadostiach z minulého roka najneskôr do 31.5.2022.

Ak klienti VšZP absolvovali preventívnu prehliadku u nezmluvného lekára, nebude zaevidovaná v prehľade Peňaženky zdravia. Doklad o jej absolvovaní, ktorý si môžu vyžiadať od lekára aj spätne, je v takom prípade potrebné doložiť manuálne, resp. priložiť jeho fotokópiu k podávanej žiadosti o preplatenie benefitu.

Novinky v Peňaženke zdravia

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa snaží neustále vylepšovať benefitný produkt Peňaženka zdravia a tým motivovať ľudí, aby sa starali o svoje zdravie. Od začiatku roka priniesla niekoľko dôležitých noviniek. V Peňaženke zdravia MAXI stačí po novom na využívanie výhod programu už len trojčlenná skupina blízkych vrátane správcu, vďaka čomu sa stávajú benefity pre poistencov ešte dostupnejšími. Rozšírila sa tiež ponuka benefitov Peňaženky zdravia MAXI. Poistenci môžu čerpať napríklad príspevok na laserovú operáciu očí pre dospelých až do výšky 450 eur, príspevok na doplatky za kategorizované lieky na predpis vo výške 20 eur ročne pre dospelých bez ohľadu na status rodiča či príspevok na glukózový senzor pre diabetikov do výšky 100 eur ročne pre deti aj dospelých. V Peňaženke zdravia MAXI nájdu po novom aj príspevok na 4. cyklus asistovanej reprodukcie (IVF) až do výšky 450 eur a môžu taktiež využiť príspevok 120 eur ročne na komplexné zubné ošetrenie, dentálnu hygienu, anestéziu, RTG vyšetrenia, zubné výplne, korunky, mostíky, či na opravu snímateľnej náhrady, a to aj jednorazovo, bez ohľadu na počet návštev či výkonov. Poistenci si môžu tiež vybrať príspevok na strojček na zuby do maximálnej výšky 450 eur ročne pre deti, pričom sa predlžuje vek nároku na úhradu strojčeka až do dovŕšenia 19. rokov.

V Peňaženke zdravia MINI môže každý dospelý poistenec využiť dvakrát ročne príspevok 30 eur na dentálnu hygienu, ale aj na zubné ošetrenie či anestéziu a detskí pacienti raz ročne 30 eur, navyše aj na strojček na zuby u zmluvných lekárov. Každý poistenec v Peňaženke zdravia MINIMAXI má v novom roku k dispozícii nový limit 100 eur na starostlivosť o svoje zdravie.

Najnovšie správy

Všetky správy