Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

VšZP pokračuje v digitalizácii svojich služieb pre poistenca

Z noviniek bude profitovať lekár aj pacient

Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci skvalitňovania a modernizácie služieb pre poistencov a poskytovateľov pokračuje v procese digitalizácie. Na začiatku apríla spustila pilotnú prevádzku eŽiadosti – nového portálu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ten lekárom umožňuje podávať na schválenie žiadosti o lieky a dietetické potraviny, ku ktorým je potrebný súhlas zdravotnej poisťovne, už aj elektronicky. Elektronizácia znamená nielen rýchle prijatie, ale aj spracovanie žiadosti zo strany poisťovne a skoršie začatie liečby pre pacienta.

Kým dnes sa žiadosti podávajú a spracúvajú v papierovej forme a do poisťovne sa posielajú poštou, čo, pochopiteľne, znižuje flexibilitu ich vybavenia, elektronické spracovanie a podanie žiadosti znamená pre lekára výraznú úsporu času aj finančných nákladov. Vďaka elektronizácií tohto procesu sa urýchli aj vydanie stanoviska VšZP k žiadosti lekára, ktoré poisťovňa bude posielať tiež elektronicky. Z elektronizácie teda bude profitovať aj pacient, nakoľko sa jeho liečba bude môcť začať skôr. Každý náš poistenec, ktorý je používateľom elektronických služieb VšZP, bude informovaný prostredníctvom informačnej notifikácie o momente, kedy poskytovateľ žiadosť do VšZP podá a tiež o momente, kedy bude žiadosť vybavená,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Aby mohol byť poistenec VšZP informovaný o stave vybavenia žiadosti o lieky je potrebné, aby si stiahol a aktivoval mobilnú aplikáciou. Urobiť tak môže aj z pohodlia domova pomocou tvárovej biometrie. Do pilotnej prevádzky eŽiadosti sa zapájajú prvé tri fakultné nemocnice a ambíciou je postupne zapojiť všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V rámci digitalizácie, elektronizácie a najmä efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku tiež podieľa na príprave systémovej novinky eLab, ktorá je súčasťou celonárodného projektu eZdravie. Pokračovanie v projekte elektronizácie laboratórnych žiadaniek a vyšetrení prinesie značnú administratívnu, časovú aj finančnú úsporu. Projekt je podporený aj spoluprácou Ministerstva zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií, Asociácie laboratórií, Asociácie zdravotných poisťovní, všetkých troch zdravotných poisťovní, ako aj jednotlivých laboratórií. Tí v apríli podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti elektronizácie laboratórnych vyšetrení a žiadaniek, známej aj ako eLab.

Vo VšZP sme radi, že projekt eLab, aj vďaka našim aktivitám, opäť získal pozornosť a prioritu. Prínosom elektronizácie laboratórnych žiadaniek je najmä zavedenie bezpapierového procesu a on-line zdieľanie informácií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktoré umožní poskytovateľom nahliadať do už spracovaných výsledkov laboratórnych vyšetrení. Pacientovi tak už nebude potrebné opakovane vykonávať odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia, nakoľko nový systém upozorní na prípadné duplicity. Poistenec bude mať priebežne k dispozícii informácie o stave jeho laboratórneho vyšetrenia prostredníctvom našej mobilnej aplikácie,“ vysvetlil generálny riaditeľ R. Strapko.

Najnovšie správy

Všetky správy