Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Vďaka novorodeneckému skríningu na SMA sa podarilo zachytiť pacienta, ktorému môže byť ihneď podaná účinná liečba

Vďaka pilotnému novorodeneckému skríningu na SMA, ktorý sa na Slovensku uskutočnil od septembra 2022 do konca marca tohto roka, sa podarilo diagnostikovať toto ochorenie aj u poistenca VšZP. Keďže bola u neho potvrdená SMA 1. typu hneď po narodení, v skorom štádiu, keď ešte nemá príznaky ochorenia, bol indikovaný ako vhodný pacient na podanie lieku Zolgensma.

„VšZP žiadosti o tento liek vyhovela, keďže na základe medicínskych dôkazov najlepšie výsledky liečby je možné dosiahnuť u pacientov so SMA 1. typu, keď im je liek podaný do 42. dňa od narodenia. Poisťovňa pri posudzovaní žiadostí o výnimky prihliada v prvom rade na bezpečnosť a efektívnosť liečby a v tomto prípade sú oba aspekty naklonené v prospech poistenca,“ vysvetlila manažérka komunikácie Eva Peterová.

VšZP podporuje iniciatívu MZ SR, aby bol skríning na diagnostiku SMA bežnou súčasťou novorodeneckého skríningu, ktorý je štandardne hradený z verejného zdravotného poistenia, čím by sa zabezpečil skorý záchyt tohto ochorenia v štádiu, kedy sa očakávajú najlepšie výsledky liečby. Zároveň je toho názoru, že ak sa liečba určitým liekom stáva štandardnou a jedinou terapeutickou alternatívou, liek by mal byť kategorizovaný a dostupný pre každého pacienta, ktorý spĺňa indikačné kritériá.

Poisťovňa dlhodobo vníma problém sťaženej dostupnosti inovatívnej liečby v prostredí SR v porovnaní s inými krajinami EÚ a bude spolu s ministerstvom zdravotníctva hľadať riešenia pre zlepšenie dostupnosti jednak cestou kategorizácie inovatívnych liekov alebo napr. vytvorením samostatného fondu, z ktorého zdravotné poisťovne budú môcť za zákonom stanovených podmienok hradiť nekategorizované lieky všetkým indikovaným pacientom.

Najnovšie správy

Všetky správy