Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Stanovisko VšZP k správe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o hospodárení poisťovne

02.07.2024

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta úsilie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) včas otvoriť diskusiu o nedostatku zdrojov v zdravotníctve. Pod zhoršujúcu sa prognózu sa podpisujú najmä zvyšujúce sa náklady na zdravotnú starostlivosť a lieky. VšZP je pripravená intenzívne komunikovať s ÚDZS a reflektovať jeho pripomienky.

VšZP každý mesiac posiela do ÚDZS aktualizované výkazy o očakávaných hospodárskych výsledkoch ku koncu roka 2024. Oproti aprílovým číslam došlo k zlepšeniu odhadu, ktorý počíta so stratou na konci roka 169 miliónov eur. „Poisťovňa už pri tvorbe obchodno-finančného plánu upozorňovala na riziká pre sektor vo forme zvýšeného rastu cien a spotreby liekov, zdravotníckych pomôcok a niektorých typov zdravotnej starostlivosti. Kontinuálne sa snažíme aplikovať zlepšenia na stabilizáciu situácie, avšak rast spotreby liekov a zdravotníckych pomôcok nevieme priamo ovplyvniť a ide o problém, s ktorým dnes zápasia všetky zdravotné poisťovne,“ poukázalo predstavenstvo VšZP. „Je pravda, že zdravotné poisťovne skončili za rok 2023 v zisku, ale len vďaka dofinancovaniu sektora, ku ktorému došlo v septembri 2023. V porovnaní s minulým rokom hospodári VšZP o 35 miliónov lepšie,“ dodalo predstavenstvo VšZP.

Poisťovňa bude zároveň pokračovať v postupnom znižovaní straty. V spolupráci s ÚDZS vytvorila pracovnú skupinu, ktorá bude slúžiť na aktívny monitoring hospodárskeho vývoja  VšZP, identifikáciu najrizikovejších oblastí a návrhy opatrení, ako aj ich následné vyhodnocovanie. Zároveň sa obe inštitúcie na pondelkovom stretnutí (1. 7.)  zhodli na potrebe intenzívnenejšieho stretávania sa, vzájomnej komunikácie a pomoci.

Dôvodom odhadovanej straty je najmä fakt, že predikcia nákladov na zdravotnú starostlivosť narástla o vyše 220 miliónov eur vo všetkých segmentoch, pričom je predpoklad, že náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky vzrastú o 78 miliónov eur, náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť o 81 miliónov eur a náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť vzrastú o 34 miliónov eur.

Ako dlhodobý problém v oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti VšZP vníma aj fakt, že na nemocničnú starostlivosť vynakladá viac, ako je jej skutočný podiel na liečených pacientoch. Odhady zdravotných poisťovní ukazujú, že v roku 2024 bude podiel VšZP na financovaní nemocníc vyšší ako 61,38 %, čo je podiel definovaný v programovej vyhláške. Poisťovňa preto apeluje aj na férové rozdelenie nákladov na ústavnú zdravotnú starostlivosť.  

VšZP celkovo vynakladá na zdravotnú starostlivosť dlhodobo viac ako 96 % svojich príjmov, čo je najviac zo všetkých zdravotných poisťovní.

Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku je za konštruktívny dialóg a hľadanie primeraných riešení. „Chceme ubezpečiť našich poistencov, že zdravotná starostlivosť pre nich v žiadnom prípade nie je ohrozená. Plníme si všetky záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pravidelne sa s nimi stretávame a hľadáme kompromis medzi našimi možnosťami a ich potrebami. Našou hlavnou prioritou je a naďalej bude zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov,“ zdôraznilo predstavenstvo VšZP.

Najnovšie správy

 • VšZP a Slovenský olympijský a športový výbor spojili sily na podporu prevencie a športu

  18.07.2024

  Spolupráca pri organizovaní športových podujatí, podpora mladých talentov, workshopy a semináre pre športovcov i verejnosť, ale aj vzájomná výmena dát a kooperácia v oblasti výskumu. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je užšia spolupráca v oblasti podpory prevencie a zdravého životného štýlu a tiež pri rozvoji slovenského športu.

  Čítajte viac

 • Riziko úrazu u detí počas letných mesiacov rastie

  15.07.2024

  Prázdniny, pekné počasie či experimentovanie sa pravidelne podpisujú pod každoročný vzrastajúci trend úrazovosti u detí počas leta. Ten eviduje aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré vysiela záchranárov k deťom tradične viac ako v iných mesiacoch v roku. Od júna do septembra 2023 uskutočnili záchranári 8 172 výjazdov k detským pacientom s rôznymi zdravotnými ťažkosťami.

  Čítajte viac

Všetky správy