Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Slovenské nemocnice si v prieskume VšZP mierne polepšili

Poistenci VšZP v prieskume spokojnosti opäť hodnotili stav slovenských nemocníc. Oproti predošlému roku si zdravotnícke zariadenia mierne polepšili. Medzi najlepšie hodnotenými sa za rok 2022 umiestnili Kardiocentrum Nitra s.r.o., Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica a.s. a ORL Humenné. Poistenci vnímali pozitívne najmä poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale aj prístup lekárov a sestier. Horšie na tom boli strava a ubytovanie. Do prieskumu Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa zapojilo 6 321 hospitalizovaných pacientov.

Poistenci VšZP hodnotili 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení. Tento rok si zdravotnícke zariadenia v hodnotení mierne polepšili. Zatiaľ čo v roku 2021 dosiahli priemernú známku 1,56, v roku 2022 získali priemernú známku 1,54. Najlepšie hodnotenia získali špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb s priemernou známkou 1,24, medzi tými horšími skončili v hodnoteniach štátne univerzitné a fakultné nemocnice.

Najvyššiu známku v kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica. Na druhej priečke sa umiestnila Univerzitná nemocnica Martin a prvú trojicu uzatvára Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Zo všeobecných nemocníc poistenci najlepšie hodnotili Nemocnicu AGEL Komárno, Nemocnicu svätého MichalaHornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená.

Medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami sa s najlepšími hodnoteniami umiestnili na prvých miestach Kardiocentrum Nitra, Národný endokrinologický a diabetologický ústav a CINRE. Najvyššie priečky medzi špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb obsadili Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôbVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice.

Z onkologických ústavov hodnotili poistenci najlepšie Onkologický ústav sv. AlžbetyNárodný onkologický ústav Bratislava.ostatných zdravotníckych zariadení dosiahli pozitívne hodnotenia Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, ORL HumennéŠpecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava.

Najvyššiu spokojnosť v prieskume vyjadrili poistenci s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, najmenej spokojní boli naopak poistenci so zariadeniami nachádzajúcimi sa v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Kritickejšie boli v hodnoteniach ženy, mamičky sa zase pozitívne vyjadrili k balíčku pre novorodencov „HAPPY BABY“, s obsahom balíčka bolo spokojných 66,38 % mamičiek. Z celkového počtu respondentov sa do prieskumu zapojilo najviac ľudí vo veku viac ako 56 rokov. Informácie o svojej hospitalizácii by v mobilnej aplikácii VšZP uvítalo viac ako 84 % respondentov, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2021.

Do prieskumu sa zapojilo celkovo 6 321 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí boli v uplynulom roku 2022 hospitalizovaní minimálne jednu noc v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou psychiatrických nemocníc a oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc. Zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo zaradené do vyhodnotenia prieskumu v prípade, že VšZP dostala na ich adresu viac ako 10 hodnotení.. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka.

„Prieskum spokojnosti hospitalizovaných pacientov realizujeme v rámci Všeobecnej zdravotnej poisťovne každý rok. Dáta, názory a spätnú väzbu našich poistencov považujeme za zdroj informácií, vďaka ktorému vieme poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku neustále zlepšovať a v kvalite zdravotníckych zariadení neustále napredovať,“ uviedol Richard Strapko, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne. VšZP bude o výsledkoch prieskumu spokojnosti informovať zmluvných poskytovateľov s cieľom využiť ich na dosiahnutie pozitívnej zmeny v tých oblastiach, ktoré poistenci vnímajú ako najslabšie.

Podrobnejšie informácie z prieskumu spokojnosti pacientov, vyhodnotenie indikátorov kvality za rok 2022, ako aj vyhodnotenie vlastných indikátorov kvality Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude možné nájsť na internetovej stránke VšZP ako aj na klientskych miestach.

Najnovšie správy

Všetky správy