Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Skleróza multiplex je ochorením tisícok tvárí

25.05.2022

Diagnostika je preto často zdĺhavá

Skleróza multiplex sa u každého pacienta prejavuje jedinečne. Ani u jedného z nich sa nevyskytujú rovnaké symptómy ochorenia. U časti pacientov sa preto odhalenie „ochorenia mnohých tvárí“ môže oddialiť. Skleróza multiplex postihuje najmä ľudí v mladom a produktívnom veku. Ochorenie má tak dopad nielen na pacienta a jeho rodinu, ale aj na celú spoločnosť. Upozorňuje na to aj Medzinárodný deň sklerózy multiplex, ktorý pripadá na 25. mája.

Skleróza multiplex (SM) je neurologické, autoimunitné zápalové ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré je najčastejším nie úrazovým ochorením človeka. Na Slovensku ním trpí asi 150 až 200 ľudí na 100 000 obyvateľov. Príčin vzniku ochorenia môže byť viacero. „V súčasnosti sa obviňuje najmä environmentálna záťaž spoločnosti ako globálne životné prostredie, stravovacie návyky či dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Z rizikových faktorov vzniku SM je to napríklad prekonanie vírusovej infekcie, ale aj fajčenie, nízka hladina vitamínu D v krvi pacienta. Zistilo sa, že rodičky pacientov so SM pri pôrode mali nízke hladiny vitamínu D a tiež ich deti – budúci pacienti so SM, už pri narodení mali nízke hladiny tohto vitamínu. Ako vieme, vitamín D je vitamín vstupujúci do imunitných procesov organizmu,“ vysvetľuje neurológ a člen Výkonnej rady Slovenského zväzu sclerosis multiplex (SZSM) MUDr. Branislav Brežný.

U pacientov sa podľa neurológa často vyskytuje tŕpnutie tváre, končatiny alebo polovice tela, ktoré sú skôr obťažujúce. Slabosť, nešikovnosť, neobratnosť ruky, zakopávanie pri chôdzi, zhoršenie hybnosti polovice tela alebo dolných končatín, pocity nerovnováhy i v pokoji či poruchy vyprázdňovania sú najčastejšími pocitmi a príznakmi, ktoré pacienta prinútia ísť k lekárovi. Ochorenie sa môže prejaviť aj zhoršením zraku a bolesťou za okom.

Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje medzi 20 až 50 rokom života človeka. Výnimkou však nie je ani detský a predpubertálny či adolescentný vek. „SM je výrazne potencionálne invalidizujúce ochorenie mladých ľudí. Je to teda ochorenie, ktoré zaťažuje nielen pacienta a jeho rodinu, ale aj spoločnosť a to v najširšom slova zmysle,“ priblížil MUDr. Brežný.

V roku 2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala 6 429 pacientov s ochorením skleróza multiplex. Z toho bolo 4 527 žien a 1 902 mužov. Najpočetnejšiu skupinu pacientov tvoria ľudia od 31 do 55 rokov. Spolu ich je 3 714. Pacientov so SM do 19 rokov je podľa dát VšZP 75. 

SM sa vyliečiť nedá, ide však o liečiteľné ochorenie. Lekári vedia priebeh SM modifikovať a príznaky ochorenia mierniť. Dôležité je preto skoré diagnostikovanie SM u pacienta. Prvým krokom je návšteva pacienta u svojho praktického lekára, ktorý ho odošle k neurológovi. „Tu hrá svoju rolu aj informovanosť populácie o výskyte takého zákerného ochorenia ako je SM. Až veľmi často sú pacienti ,hluchí' voči príznakom choroby svojho tela a príznaky podceňujú. Zlatým štandardom pri diagnostike a liečbe SM je vyšetrenie mozgu a miechy pacienta magnetickou rezonanciou. Podľa priebehu ochorenia a reakcii pacienta na liečbu sa určí stratégia jeho liečby,“ spresňuje MUDr. Brežný.

Liečba ochorenia patrí medzi tie nákladnejšie. Najväčšia zdravotná poisťovňa minulý rok vynaložila na liečbu SM viac ako 37,5 milióna eur.

Dôležitou súčasťou liečby je aj pohyb a rehabilitácie. Tie musia byť pre každého pacienta šité na mieru, podľa jeho postihnutia. Svoju nezastupiteľnú úlohu v rehabilitačnej liečbe pacienta so SM má komplexná kúpeľná liečba. VšZP preto pacientom so SM raz ročne uhrádza kúpeľnú liečbu v trvaní 21 dní.  Návrh na kúpele môže vystaviť neurológ, rehabilitačný lekár alebo všeobecný lekár. Poistenec môže vybrať kúpeľné zariadenie o ktoré má záujem.

Najnovšie správy

Všetky správy