Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Pre chybu v recepte sa z poistenca stáva samoplatca

Z dôvodu výpadku viacerých liekov poisťovňa eviduje zvýšený počet žiadostí o preplatenie kategorizovaných liekov na predpis, ktoré si poistenci vyberajú v zahraničí. Pre nesprávne vypísanie receptu, kedy lekár poistenca označí ako samoplatcu, však narastá aj počet prípadov, kedy poisťovňa nemôže poistencovi refundovať tieto náklady.

Ak lekár predpíše pacientovi liečenému na Slovensku napríklad liek na hypertenziu a pacient si liek vyberie v zahraničí, ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, na ktorú má v rámci EÚ nárok. Pacient si v lekárni za liek zaplatí a poisťovňa mu následne preplatí tieto náklady do výšky, akoby si liek vybral na území SR.

VšZP však zaznamenáva narastajúci počet žiadostí, ktorých súčasťou je nesprávne vypísaný recept, dôsledkom čoho poistencovi nemôžu byť refundované vzniknuté náklady.

Upozorňujeme preto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby pri vypisovaní receptu, za účelom vyzdvihnutia kategorizovaného lieku v zahraničí uvádzali, že liek uhrádza poisťovňa, nie pacient. V opačnom prípade sa z poistenca stáva samoplatca bez nároku na následné preplatenie lieku. Rovnako tak vyzývame pacientov, aby si pri preberaní receptu skontrolovali správnosť označenia spôsobu úhrady.

Pripomíname, že zahraničné a slovenské elektronické systémy nie sú navzájom prepojené, z tohto dôvodu poistenec potrebuje aj papierovú formu receptu (resp. kópiu elektronického receptu), aby mu mohol byť liek v zahraničí vydaný.

K žiadosti o preplatenie lieku, ktorú poistenec nájde na webe VšZP, musí priložiť aj originál dokladu o zaplatení a fotokópiu lekárskeho predpisu (prípadne lekársku správu).

Najnovšie správy

Všetky správy