Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 1. apríla 2022

Pre poistencov VšZP sa ani od 1.4. nič nemení. Z verejného zdravotného poistenia im je naďalej hradené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ako doteraz.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a VšZP sa dohodli, že v najbližších dňoch dotiahnu zmluvné podmienky, ale v záujme pacienta budú o detailoch rokovaní média informovať až po ich ukončení. V najbližšom týždni budú intenzívne rokovať tak, aby došli k vzájomnej dohode v prospech poistencov.

VšZP garantuje úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa doterajších zmluvných podmienok aj v ambulanciách členov ZAP počas celej doby prebiehajúcich rokovaní.

S ostatnými združeniami a ambulanciami VšZP už má dohodnuté zmluvné podmienky, alebo finišuje uzatváranie zmlúv. VšZP má zmluvné podmienky s Alianciou všeobecných lekárov Slovenska (AVLS), ktorá zastupuje všeobecných lekárov, so Združením všeobecných lekárov, ktoré potvrdilo podpísanie zmlúv na ďalší rok, zazmluvnené sú všetky štátne nemocnice aj dialýzy a VšZP finišuje zmluvy s kúpeľnými zariadeniami. Rokovania s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) smerujúce k dohodne budú pokračovať v apríli.

Najnovšie správy

Všetky správy