Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Najviac úrazov v lete hrozí deťom, ktoré rodičia považujú už za samostatné

Leto je čas zvýšenej pohybovej aktivity u všetkých vekových skupín. Letné mesiace sa preto aj v prípade detí spájajú s vyšším rizikom úrazov a zranení. Najohrozenejšie sú tie, ktoré rodičia ponechávajú bez dozoru v presvedčení, že sú už dostatočne samostatné a opatrné. Zvyčajne ide o deti vo veku 9 až 10 rokov.

Úrazovosť detí počas letných prázdnin narastá. „Podľa dát VšZP sa počas vlaňajšieho leta zranilo o 21 percent detí viac ako v mesiacoch marec – apríl 2021. Najčastejšie išlo o poranenia zápästia a ruky, členka a nohy a tiež hlavy,“ upresňuje manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Najohrozenejšou skupinou sú deti, ktoré rodičia ponechávajú istý čas bez dozoru v domnienke, že sú už dostatočné samostatné a zodpovedné. Je to zvyčajne vo veku približne 9 – 10 rokov. Deti v tomto veku však ešte nedokážu vyhodnocovať mieru rizika svojho konania a často sa dostanú do situácie, ktorá môže ohroziť ich zdravie i život.

Záchranná služba je najčastejšie privolávaná k dopravným nehodám s účasťou detí, keď sa cyklisti, kolobežkári či chodci dostanú do stretu s iným dopravným prostriedkom. Volaná je tiež k incidentom topenia detí a k rôznym úrazovým poškodeniam zdravia úrazmi v domácnostiach a na nebezpečných miestach, kam sa deti bez dozoru dospelých osôb zatúlajú. Z úrazov sú to zlomeniny a krvácajúce poranenia rôznej závažnosti,“ vymenováva Margita Vernarcová, vedúca Strediska odbornej prípravy na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR.

U bábätiek sa záchranári najčastejšie stretávajú s prehriatím organizmu. Príčinou býva nadmerný pobyt na priamom slnku na kúpaliskách či pri domácich bazénoch alebo ide o prípady, kedy sú deti ponechané v uzamknutom aute.

Poškodeniam zdravia u detí možno predísť preventívnymi opatreniami. „Patrí sem najmä včasná a vhodná informovanosť rodičov formou osvety a vzdelávania o jednotlivých vývinových štádiách detí. Namieste je aj používanie bezpečnostných a ochranných pomôcok – prilby, reflexné prvky či chrániče,“ dodáva M. Vernarcová.

Deťom do tábora pribaľte elektronický preukaz poistenca

Aj prázdniny u starých rodičov alebo v tábore trávia deti bez dozoru rodičov. Vtedy je potrebné, aby pre prípad nutnosti zdravotnej starostlivosti mali pri sebe kartičku poistenca,  ideálne v mobile. Túto možnosť po novom majú už aj tínedžeri od 15 rokov. „Všeobecná zdravotná poisťovňa im umožnila využívať benefity, ktoré im ponúka mobilná aplikácia VšZP. Nájdu v nej elektronický preukaz poistenca, európsky preukaz zdravotného poistenia či COVID preukaz EÚ. Zníži sa tak riziko, že mladý človek stratí dôležité dokumenty v tábore či pri spoznávaní cudzích krajín. V kritickej chvíli ich bude mať vždy pri sebe,“ dodáva E. Peterová.

Bezpečnosť tínedžerov zvýši aj sprístupnenie SOS karty prvej pomoci v aplikácii. V karte je možné vyplniť kontakt v prípade núdze, alergie, krvnú skupinu aj chronické ochorenia. Všetky tieto dôležité veci sa zobrazia aj na uzamknutej obrazovke smartfónu.

Funkcia „V mojom okolí zas mladým v aplikácii zobrazí najbližších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda najbližšie lekárne, ambulancie, nemocnice a zároveň zobrazí tých poskytovateľov, ktorých zmluvným partnerom je VšZP. V prípade, že lekár mladému poistencovi predpíše e-Recept, zobrazí sa mu v záložke „Do lekárneliek si môže tínedžer sám vyzdvihnúť. Tínedžeri tiež vďaka aplikácii získajú prehľad absolvovaných preventívnych prehliadkach, ale aj o tých, na ktoré majú nárok. Rovnako získajú prístup k mnohým zľavám a benefitom, ktoré im VšZP ponúka.

Najnovšie správy

Všetky správy