Tlačové správy

VšZP zvyšuje dostupnosť drahých liekov pre väčší počet pacientov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. rozširuje v tomto roku počet centrálne nakupovaných liekov o ďalších 19 produktov. Novinkou je rozšírenie zoznamu o receptové lieky podávané v špecializovaných centrách.

07.04.2017 Čítať viac

Všeobecná zdravotná poisťovňa už po siedmy raz partnersky podporí verejnú zbierku DEŇ NARCISOV

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ako jeden z partnerov Ligy proti rakovine podporí v piatok 7. apríla 2017 najznámejšiu verejnú zbierku na Slovensku – Deň narcisov – aj priamo vo svojich pobočkách a expozitúrach.

06.04.2017 Čítať viac

VšZP k 1.4. 2017 upravuje ceny ŠZM

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. s účinnosťou od 1.4.2017 upravuje ceny niektorých špeciálnych zdravotníckych materiálov (ŠZM), ktoré nemocniciam uhrádza prostredníctvom tzv. pripočítateľnej položky k ukončenej hospitalizácii.

31.03.2017 Čítať viac

Reakcia VšZP na vyjadrenia SK SaPA k problematike ADOS

VšZP si váži prácu Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré majú v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku nezameniteľné postavenie. Prispievajú nielen k zvýšeniu komfortu pacienta, ktorého liečia v domácom prostredí, ale i k úsporám prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

28.03.2017 Čítať viac

VšZP vráti poistencom na doplatkoch za lieky 1 864 508,31€

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. začala od dnešného dňa priebežne posielať poistencom doplatky za lieky za štvrtý štvrťrok 2016. Celkovo za uvedené obdobie vráti VšZP doplatky za lieky 114 308 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá v sume 1 864 508,31 €.

13.03.2017 Čítať viac

VšZP pozastavuje návrhy na obmedzenie indikačných kritérií

VšZP pozastavuje návrhy na obmedzenie indikačných kritérií pri liečbe vekom podmienenej degenerácie makuly a pri poškodení zraku v dôsledku diabetického makulárneho edému. VšZP rovnako pozastavuje návrh na obmedzenie indikačných kritérií pri liečbe chronickej hepatitídy typu C.

01.03.2017 Čítať viac

Reakcia VšZP

Prioritou VšZP vždy bolo a bude zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť všetkým svojim poistencom. VšZP ubezpečuje občanov, že ani v rámci Ozdravného plánu nebude realizovať kroky, ktoré by boli v rozpore s touto filozofiou.

25.02.2017 Čítať viac

Reakcia VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. kategoricky odmieta informácie o znižovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti v súvislosti s návrhmi, ktoré adresovala Kategorizačnej komisii MZ SR. Zároveň sa VšZP ostro ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam, že uvedené návrhy majú za cieľ obmedzenie liečby pre vybrané skupiny pacientov.

22.02.2017 Čítať viac

Novú výšku preddavkov je potrebné zaplatiť do 8.februára

VšZP upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov, že novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január tohto roka je potrebné zaplatiť do 8. februára 2017.

03.02.2017 Čítať viac

VšZP prichádza s novou službou eRecept

Všetky dôležité informácie o vašom lieku v reálnom čase u vás, vášho lekára i lekárnika? Aj to je jeden z konkrétnych prínosov elektronického zdravotníctva v praxi. Prípravou na postupné využívanie služieb e-Health je aj novinka ktorú zavádza Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v podobe elektronického predpisovania liekov.

31.01.2017 Čítať viac
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.