Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ako poistiť dieťa


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Ak má vaše dieťatko trvalý pobyt na území SR, musí byť v zmysle platnej legislatívy zdravotne poistené. Dieťatko narodené poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR) musí byť tiež v zmysle platnej legislatívy zdravotne poistené. Poistencom sa na tieto účely rozumie matka alebo otec dieťaťa, ktorý je zdravotne poistený na území SR.
Novorodenec je od narodenia poistencom zdravotnej poisťovne, v ktorej je alebo v čase jeho narodenia bola poistená jeho matka.

Ak chcete poistiť dieťatko s trvalým pobytom na území SR vo VšZP, pričom jeho matka je poistencom inej zdravotnej poisťovne, môžete tak urobiť a podať prihlášku do VšZP v lehote do 60 dní od jeho narodenia.

Ak chcete, aby dieťatko s trvalým pobytom na území SR bolo poistencom VšZP ako jeho matka, môžete rovnako podať prihlášku do VšZP v lehote do 60 dní od jeho narodenia. Ak prihlášku v lehote 60 dní od  narodenia dieťatka nepodáte do VšZP (ani do inej zdravotnej poisťovne), prihlášku nám bude nahrádzať oznámenie o narodení dieťaťa príslušným matričným úradom. Pre takúto náhradu prihlášky platí, akoby ste ju podali do VšZP až na 60 deň od narodenia dieťatka. Dieťatko je samozrejme aj v tomto prípade poistené od narodenia.

Ak je dieťatko narodené poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR),  treba ho do zdravotnej poisťovne prihlásiť do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťatko poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.

Na prihlásenie dieťaťa ako nového poistenca potrebujete:

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať do ktorejkoľvek pobočky/expozitúry VšZP, alebo ju môžete priniesť osobne. Doklady potrebné na prihlásenie dieťaťa na zdravotné poistenie je možné predložiť aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Pre mamičky Ako poistiť dieťa


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.