Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Žiadosť o splátkový kalendár


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Splátkový kalendár

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže uzatvoriť splátkový kalendár s platiteľom poistného na základe jeho písomnej žiadosti.

Pre uzatvorenie splátkového kalendára sa vyžaduje najmä:

Úhrada požadovaná po podaní žiadosti o splátkový kalendár

Pred uzatvorením splátkového kalendára sa vyžaduje, aby platiteľ/poistenec uhradil do 15 dní od podania žiadosti o splátkový kalendár požadovanú sumu z dlhu evidovaného ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár. Požadovaná suma je vo výške 40% z neuhradeného dlžného poistného, preddavkov na poistnom, nedoplatkov z ročného zúčtovania, ktoré sú ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár po splatnosti.

Nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a zoznam dlžníkov

Uzatvorením splátkového kalendára vzniká dlžníkovi nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Tento nárok trvá, ak dlžník plní splátkový kalendár riadne a včas. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek splátky zaniká nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a dlžník má nárok už len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Uzatvorením splátkového kalendára ostáva platiteľ aj naďalej evidovaný v zozname dlžníkov.

Predmet splátkového kalendára

V prípade, že časť, resp. celý dlh, platiteľa/poistenca vymáha Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. už prostredníctvom súdneho exekútora, nie je možné na túto časť, resp. celý dlh, uzatvoriť splátkový kalendár. Splátkový kalendár si však poistenec alebo platiteľ môže dohodnúť priamo so súdnym exekútorom.

ePobočka

Žiadosť o splátkový kalendár je možné podať aj elektronicky cez ePobočku. Táto možnosť je sprístupnená individuálnym platiteľom a zamestnávateľom v časti Žiadosti

Upozornenie:
Tlačivo žiadosti o splátkový kalendár je potrebné podpísať platiteľom poistného na dvoch miestach. Prvý podpis sa vzťahuje k samotnej žiadosti o splátkový kalendár a druhý podpis sa vzťahuje k udeleniu/neudeleniu súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Žiadosť o splátkový kalendár - na vyplnenie[82,7 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Tlačivá pre platiteľov Žiadosť o splátkový kalendár


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.