Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť

Návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť vystavuje:

  • nemocnica, ktorá je zaradená do siete, osobitne pre každú medicínsku službu, ktorá sa v nemocnici poskytuje a je plánovanou starostlivosťou,
  • poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb a pre tieto medicínske služby bola kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovená časová dostupnosť ústavnej starostlivosti.

Prevádzkovateľ nemocnice alebo poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania navrhne poistencovi, ktorý má indikovanú plánovanú zdravotnú starostlivosť zaradenie do zoznamu čakajúcich poistencovoznámi mu predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej ZS.

Túto skutočnosť uvedie v zdravotnej dokumentácii poistenca. PZS je povinný stanoviť predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej ZS tak, aby zabezpečil osobe poskytnutie plánovanej ZS v rámci časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti, ak bola kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovená.

Ak poistenec so zaradením do zoznamu čakajúcich poistencov súhlasí a svoj súhlas potvrdí podpisom do zdravotnej dokumentácie poistenca, PZS vyhotoví návrh na plánovanú ZS do 24 hodín od indikácie plánovanej starostlivosti a pridelí návrhu identifikátor. PZS poučí poistenca o jeho právach a povinnostiach.

PZS je povinný informovať ZP poistenca v elektronickej podobe, dávkou 998 cez ePobočku:

  • zaslať návrh na poskytnutie plánovanej starostlivosti nasledujúci pracovný deň po vytvorení,
  • doplniť návrh na poskytnutie plánovanej starostlivosti do 10 dní od dňa, kedy ZP zaslala žiadosť o doplnenie návrhu,
  • oznámiť dátum nástupu na poskytnutie plánovanej starostlivosti nasledujúci pracovný deň po ukončení poskytnutia plánovanej starostlivosti
  • oznámiť skutočnosť, že sa poistenec nedostavil na poskytnutie plánovanej starostlivosti nasledujúci pracovný deň  po dni, kedy sa plánovaná starostlivosť mala poskytnúť, s uvedením dôvodu , ak je PZS oznámený

Predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej ZS môže PZS zmeniť :

  • ak sa u poistenca vyskytlo ochorenie alebo úraz, ktoré je potrebné liečiť prednostne,
  • ak vznikli prípady hodné osobitného zreteľa na strane poistenca,
  • ak vznikli prípady hodné osobitného zreteľa na strane PZS.