Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Textový popis k obrázku - Časť dôchodcovia

V Časti dôchodcovia v bodoch 4,5 a 6 vyberiete, napr. prečiarknutím, zakrúžkovaním, situáciu, ktorú vyhlasujete. Ak vyhlasujete, že poberáte dôchodok len z iného členského štátu EÚ, EHP a CH, alebo aj z iného členského štátu ERÚ, EHP a CH, je potrebné uviesť názov štátu, z ktorého tento zahraničný dôchodok poberáte. Pod názvom štátu sa nachádza riadok s  predtlačenými okienkami, do ktorých je potrebné uviesť obdobie od kedy dôchodok zo zahraničia poberáte, prípadne je možné uviesť aj dátum dokedy. Aby nedochádzalo k nedorozumeniam, preferujeme uvedenie dátumov vo forme dd.mm.rrrr.