Žiadosť o vydanie obojstranného preukazu (preukaz poistenca a EPZP)

Poistenec/poistenka VšZP

V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že osobné údaje v rozsahu uvedenom na preukaze poistenca, EPZP a poštovej zásielke, budú poskytnuté na spracovanie sprostredkovateľovi ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Halom u. 5, 1102 Budapešť, Maďarsko, za účelom personalizácie a dodania preukazu poistenca poistenca, EPZP. Sprostredkovateľ nie je oprávnený tieto údaje využívať pre vlastnú potrebu ani ich poskytnúť ďalej tretej strane.

Poistenec súhlasí, aby VšZP na jeho meno, adresu bydliska (poštou, e-mailom, telefonicky) posielala informácie o svojich marketingových aktivitách.

   

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0850 003 003 v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00 h.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.