Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zmenili ste zdravotnú poisťovňu? Je potrebné to nahlásiť zamestnávateľovi

29.12.2023

Poistenec musí oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny, t. j. do 8. januára 2024. V opačnom prípade mu hrozí pokuta až 331 eur, ktorú mu môže udeliť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.          

Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým, rovnako aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Na rozdiel od minulosti však už poistenci nemusia nahlásiť zmenu bývalej zdravotnej poisťovni, prípadne odovzdať preukaz,“ uviedla hovorkyňa VšZP Alena Krčová.   

Poistenec je tiež povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške. Klienti VšZP to môžu urobiť aj elektronicky, prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, či osobne v pobočkách VšZP. Ak je poistenec samoplatiteľom resp. samostatne zárobkovo činnou osobou a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBANU novej zdravotnej poisťovne. Odporúčané je aj skontrolovanie si výšky platieb.

Aktuálny preukaz poistenca by mali dostať noví poistenci VšZP ešte do konca roka 2023 a to doporučene na adresu trvalého pobytu, prípadne na kontaktnú adresu, ak bola VšZP oznámená. Týka sa to takmer 30 400 nových klientov najväčšej štátnej poisťovne. U lekára sa môže poistenec plnohodnotne preukázať aj digitálnou podobou preukazu poistenca vďaka mobilnej aplikácii VšZP. Aplikácia pomáha pri manažovaní zdravia celej rodiny, zabezpečuje prehľad o zdraví, lekároch, predpísaných liekoch či vyšetreniach poistenca.

Najnovšie správy

Všetky správy