Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je od 1.1.2021 povinný v zmysle § 24 ods.1 písmena k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov elektronicky oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti.
Platiteľ poistného – zamestnávateľ je povinný podľa písmena j) plniť si oznamovacie povinnosti vyplývajúce mu z § 23 odsek 8, t.z. nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Spôsob nahlasovania uvedených údajov do zdravotnej poisťovne určil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení č. 12/11/2014 s platnosťou od 01.03.2022. Platiteľ poistného - zamestnávateľ sa prihlasuje, odhlasuje z registra platiteľov v zmysle § 24 ods.1 písm. k) zákona o zdravotnom poistení a oznamuje zmenu v údajoch v zmysle § 23 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení prostredníctvom formulára v ePobočke zdravotnej poisťovne - https://www.epobocka.com/

Oznámenie o zmene, zániku platiteľa poistného

Platiteľ poistného oznamuje zmeny v zmysle § 23 ods. 8 a § 24 ods. 1 písm. k) zákona o zdravotnom poistení prostredníctvom ePobočky - www.epobocka.com.

Prostredníctvom ePobočky platiteľ oznamuje zmenu:

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného[86,83 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Tlačivá pre platiteľov Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.