Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Napíšte nám


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Ak nám chcete poslať správu, vyplňte prosím potrebné údaje vo formulári. Ak máte záujem o komplexnú informáciu o Vašom zdravotnom poistení, odporúčame Vám uviesť Vaše identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, ČOP alebo preukazu poistenca).

V prípade, ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pre rýchlejšie vybavenie požiadavky, uveďte prosím aj Vaše IČO. Po overení správnosti údajov stlačte tlačítko Odoslať a čakajte na potvrdenie správnosti prenosu údajov.

VšZP si vyhradzuje právo rozhodnúť o zverejnení otázok a odpovedí v Poradni, ktoré sú najaktuálnejšie a najčastejšie, samozrejme pri dodržaní anonymity pisateľov.

Na otázky s nepresnou adresou a na anonymnú poštu si vyhradzujeme právo neodpovedať. Skontrolujte svoju uvedenú e-mailovú adresu, nakoľko sa mnohé odpovede vracajú kvôli chybám a nepresnostiam v adrese.Pre urýchlenie komunikácie prosím vyplňte aj nasledovné nepovinné údaje:

*
ím, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava („VšZP“), spracúvala osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo preukazu poistenca alebo číslo občianskeho preukazu, telefón, e-mail, vrátane údajov, ktoré som uviedol vo formulári za účelom vybavenia žiadosti alebo správ zaslaných prostredníctvom formulára na webovom sídle VšZP v rubrike „Napíšte nám“. VšZP spracúva Vaše osobné na daný účel po dobu 1 roka odo dňa udelenia súhlasu.
Poučenie:
Všetky informácie a oznámenia podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vrátane formuláru na odvolanie súhlasu, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou aa sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.
* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

Pokiaľ máte záujem získať požadovanú informáciu čo najskôr, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle call centra 0850 003 003 (pre volanie zo zahraničia použite telefónne číslo +421220817003), kde Vám radi odpovieme počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hodiny. Po tomto čase môžete zanechať odkaz s Vašou otázkou a kontaktom na Vás. Pracovníci call centra Vám spätne zavolajú.