Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dispenzárna starostlivosť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Dispenzárnu zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje poistencom VšZP upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 z 2. 5. 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu.

Podľa Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 8/1/2005 pre zaraďovanie poistencov do dispenzárnej starostlivosti poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti), s ktorými má VšZP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nahlasujú zaradenie poistencov na tlačivách označených ako „Návrh zaradenia poistenca do dispenzárnej starostlivosti“ (Príloha č.3 k vyhláške č. 127/2014).

Metodické usmernenie ÚDZS č. 8/1/2005 je záväzné aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí komunikujú prostredníctvom e-pobočky VšZP.

V zmysle Metodického usmernenia ÚDZS č. 5/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou (čl. 2, bod 5), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania pre typ dávky 799N.

VšZP od 1.1.2015 akceptuje len návrhy spĺňajúce hore uvedené kritériá. Zároveň upzorňujeme, že všetky návrhy, aj zaradené, s už neplatnými diagnózami k 31.12.2014 budú ukončené.

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Návrh zaradenia poistenca do dispenzárnej starostlivosti[79,24 kB]
Formát pdf Potvrdenie o zaradení do dispenzárnej starostlivosti[69,28 kB]
Formát pdf Dávka 799N[180,1 kB]
Formát zip Zoznam chorôb[36,71 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poskytovatelia Zdravotná starostlivosť Zdravotná starostlivosť Dispenzárna starostlivosť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.