Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ako sa nestať dlžníkom a čo robiť, ak ste sa ním stali


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Možné dôsledky, ak ste sa stali dlžníkom

TIP 1: Zaregistrujte sa do ePobočky ešte dnes a môžete si sami skontrolovať všetky vyššie uvedené údaje a sledovať stav svojho saldokonta.

TIP 2: Dajte si na kontaktnom mieste VšZP BEZPLATNE skontrolovať, či sú všetky vaše záväzky vyrovnané a či sú Vaše kontaktné údaje správne, predídete tým vzniku prípadných nepríjemností v budúcnosti.

Čo robiť, ak ste sa stali dlžníkom

Čo môžete urobiť pred začatím exekúcie

Poisťovňa vás pred samotným začatím exekučného konania informuje o nedoplatku, zasiela výzvu na úhradu nedoplatku, výkaz nedoplatkov aj predexekučnú výzvu. Reagujte na ne, môžete tak ušetriť, keďže po začatí exekúcie sa váš dlh navýši o trovy exekúcie.

Máte možnosť písomne požiadať o povolenie splátok dlhu. V každom prípade čo najskôr kontaktujte zdravotnú poisťovňu.

Čo robiť po začatí exekučného konania

 1. Ak máte záujem svoj dlh uhradiť – úhradu je možné realizovať:
  • na účet súdneho exekútora – pri platbe použite identifikačné údaje z Upovedomenia o začatí exekúcie (ak Vám upovedomenie nebolo doručené, je potrebné kontaktovať príslušný exekútorský úrad)
  • priamo na účet VšZP – úhradou dlhu priamo na účet poisťovne sa nezbavujete povinnosti uhradiť trovy exekúcie (tieto je potrebné uhradiť na účet exekútora)
  • do pokladnice VšZP v pobočke – úhrada v hotovosti alebo možnosť platby kartou (vo vybraných pobočkách), rovnako sa však nezbavujete povinnosti uhradiť trovy exekúcie

  Pri platbách priamo na účet VšZP nezabudnite vždy uviesť správny variabilný symbol (VS). V prípade, že uhrádzate nedoplatok na poistnom alebo sankciu, je potrebné ako VS použiť číslo uvedené na príslušnom výkaze nedoplatkov alebo platobnom výmere.
  V prípade nejasností kontaktujte pobočku VšZP.

 2. Ak ste medzičasom svoj dlh uhradili, ale neuviedli ste správne identifikačné údaje platby, je potrebné doložiť doklady preukazujúce úhradu dlhu
 3. Ak máte záujem o postupné splácanie vášho dlhu – keďže sa už začalo exekučné konanie, je potrebné sa obrátiť so žiadosťou o splátky priamo na súdneho exekútora.

 

Čo robiť, ak ste zdedili dlh

V prípade úmrtia platiteľa poistného prihlasuje VšZP svoje pohľadávky do dedičského konania. Ak ste sa stali dedičom platiteľa poistného, voči ktorému VšZP eviduje pohľadávku, kontaktujte VšZP (najlepšie osobne alebo na vyššie uvedených kontaktoch) a radi vám poskytneme údaje potrebné na zrealizovanie úhrady, prípadne informácie o ďalšom postupe.

Čo robiť, ak bol Váš dlh postúpený?

V takomto prípade ste boli informovaný zaslaním písomného oznámenia o postúpení pohľadávky, preto otázky súvisiace s postúpenou pohľadávkou (vaším dlhom) je potrebné ďalej riešiť priamo s postupníkom.

Predmetom postúpenia nemusia byť všetky pohľadávky VšZP voči vám, preto tie pohľadávky, ktoré neboli postúpené, sú naďalej pohľadávkami VšZP a otázky s nimi súvisiace je potrebné naďalej riešiť s VšZP.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Ako sa nestať dlžníkom


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.