Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia nákupu CT a MR diagnostiky


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) k 1.5.2015 zaviedla novú stratégiu nákupu CT a MR vyšetrení, ktorej súčasťou je optimalizácia a metodika tvorby siete CT a MR pracovísk (ďalej len „metodika“). Východiskom metodiky je súčasný stav siete CT a MR pracovísk. Hlavným cieľom zavedenia metodiky je stanoviť kritériá pre dlhodobo udržateľnú a transparentnú sieť CT a MR s ohľadom na:

V prípade zámeru zriadiť nové pracovisko ako zmluvné pracovisko v sieti VšZP, musí poskytovateľ vopred požiadať VšZP o udelenie predbežného súhlasu na uzatvorenie zmluvného vzťahu na tento CT resp. MR prístroj. VšZP bude pri posudzovaní žiadosti postupovať v súlade s metodikou. Ak sa preukáže potreba doplniť prístrojové vybavenie, VšZP vydá poskytovateľovi predbežný súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu s tým, že poskytovateľ sa zaväzuje plniť základné kritériá pre CT a MR pracoviská. Uzatvoreniu zmluvného vzťahu s VšZP musí predchádzať predbežný súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu a plnenie základných kritérií pre CT a MR pracoviská zameraných na zvyšovanie kvality CT a MR diagnostiky (viď Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových CT a MR pracovísk). 
Od 1.1.2017 v prípade zámeru výmeny zmluvného prístroja za novší prístroj alebo doplnenia o ďalší prístroj k jestvujúcemu zmluvnému prístroju je PZS povinný si splniť voči VšZP oznamovaciu povinnosť v zmysle zmluvných podmienok a vopred požiadať o vydanie predbežného súhlasu, v opačnom prípade VšZP nemusí predmetnú výmenu akceptovať.
V prípade zmeny ordinačných hodín pracoviska je PZS povinný oznámiť VšZP uvedenú zmenu v zmysle zmluvných podmienok, pričom sa vydanie predbežného súhlasu nevyžaduje.

 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poskytovatelia Zmluvné vzťahy Stratégia nákupu CT a MR diagnostiky


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.