Preskočiť na obsah

Zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov (ďalej len "ŠZM")

Zoznam kategorizovaného ŠZM s maximálne stanovenou tzv. pripočítateľnou položkou (ďalej len „pripočítateľná položka“)

VšZP uhrádza poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti za ukončený hospitalizačný prípad sumu, ktorej súčasťou je aj suma za ŠZM. Výška, za ktorú poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti ŠZM obstaral, neovplyvňuje výšku úhrady za hospitalizačný prípad.

VšZP uhrádza poskytovateľovi špeciálnej ambulantnej starostlivosti a SVALZ  výkony a použité ŠZM do výšky pripočítateľnej položky. VšZP uhrádza celú cenu ŠZM, za ktorú ho poskytovateľ špeciálnej ambulantnej starostlivosti obstaral. V prípade, že obstarávacia cena je vyššia ako maximálna stanovená pripočítateľná položka VšZP, rozdiel znáša poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Uvedeným nie je dotknutý prípadný doplatok pacienta, ktorý môže byť maximálne do výšky uvedenej v aktuálnom zozname kategorizovaného ŠZM, vydávanom Ministerstvom zdravotníctva SR.

Zoznam kategorizovaného ŠZM s maximálne stanovenou pripočítateľnou položkou je pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti informatívny a pre poskytovateľov špeciálnej ambulantnej starostlivosti a SVALZ je pri vykazovaní ŠZM smerodajný.

Zoznam nekategorizovaného ŠZM s maximálne stanovenou pripočítateľnou položkou

VšZP uhrádza nekategorizovaný ŠZM do maximálnej výšky pripočítateľnej položky uvedenej v zozname. Nekategorizovaný ŠZM je poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti uhrádzaný v doteraz zazmluvnenom rozsahu, okrem ŠZM, ktorý sa stal kategorizovaným.

Prípadné pripomienky a otázky týkajúce sa aktualizovaného zoznamu ŠZM zasielajte prosím na adresu szm@vszp.sk.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.