Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Parametre klasifikácie pracovísk CT, MR

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) pristupuje od 1.4.2013 k zmenám v klasifikácii pracovísk v špecializačných odboroch CT - počítačová tomografia (Typ ZS 420) a MR - magnetická rezonancia (Typ ZS 421). Nová klasifikácia má za cieľ zohľadniť materiálno–technické vybavenie, personálne zabezpečenie a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

PARAMETER PRE CT PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA
NEPRETRŽITOSŤ PREVÁDZKY   60%
POČET DETEKTOROV V RADE (SLICE)   30%
NAJKRATŠIA RÝCHLOSŤ ROTÁCIE LAMPY                               10%
PARAMETER PRE MR PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA
SILA MAGNETICKÉHO POĽA  70%
VYBAVENIE ŠTANDARDNÝMI A ŠPECIALIZOVANÝMI CIEVKAMI  25%
PERSONÁLNE VYBAVENIE (ATESTOVANÍ LEKÁRI)  5%

Na základe hodnotenia vyššie uvedených PARAMETROV je každé pracovisko zaradené do skupín, tzv. Klastrov 1 až 4 v prípade MR a Klastrov 1 až 3 v prípade CT. Pre jednotlivé Klastre je stanovená cena bodu, ktorá platí na všetky výkony okrem „VYBRANÝCH VÝKONOV MR č. 5613, 5612A, 5605 a 5605A“, pre ktoré je stanovená cena nezávisle na zaradení do Klastra.