Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako mám zasielať návrhy do ZP?

Návrh na plánovanú starostlivosť sa zasiela cez ePobočku. Je potrebné kliknúť na „+Dávka“ a vybrať požadovaný súbor. Následne kliknúť na „Nastaviť fakturačné údaje“ aby sa priradil PZS. Dávku skontrolovať kliknutím na „?Skontrolovať“. Ak je v poriadku, tak podať kliknutím na „Podať“ .

epobocka_tlacidla

Dávka musí byť v štruktúre, podľa Metodického usmernenia MZ SR. V jednej dávke je možné poslať viac záznamov (návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť) naraz. Dávka musí byť odoslaná do poisťovne najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa od vystavenia návrhu.

Po vystavení návrhu ZP pridelí dátum „objednania zdravotnej starostlivosti“?

Nie. Predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti určuje PZS, podľa svojich technických a personálnych kapacít v termíne lehoty časovej dostupnosti pre každú medicínsku službu.

Čo je potrebné spraviť, ak bol v roku 2023 vystavený návrh na plánovanú starostlivosť a predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti je v roku 2024 ?

V novembri a decembri 2023, boli PZS zaslané migračné zoznamy, kde sú návrhy, ktoré je potrebné zadať cez dávku 998. Tí PZS, ktorým migračné zoznamy neboli zaslané, nezasielajú historicky naplánovanú ZS, ktorá sa má vykonať v roku 2024. Predmetom zasielania plánovanej zdravotnej starostlivosti sú teda iba prípady zo zaslaných migračných súborov a všetka novo-indikovaná zdravotná starostlivosť v roku 2024, ktorá má určenú maximálnu čakaciu dobu.

Je potrebné zasielať návrhy na plánovanú starostlivosť do ZP poštou, ak boli zaslané v dávke 998?

Nie, návrhy sa zasielajú iba elektronicky, cez ePobočku, dávkou 998. Zmeny je možné vykonať na strane PZS v rozsahu, ktorý určuje zákon 570/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a oznámiť do ZP dávkou 998.

Ako má PZS postupovať, keď aj napriek tomu chce poslať návrh, ktorý bol indikovaný pred 1.1.2024 a plánovanú ZS má po 1.1.2024?

Pri poslaní takéhoto návrhu bude najprv PZS vyzvaný na doplnenie a opravenie dátumu vyhotovenia návrhu na plánovanú ZS. To z toho dôvodu, že PZS sa mohol pomýliť pri zadaní dátumu. Ak PZS trvá na správnosti dátumu, pošle dávku typu D (doplnenie návrhu) s tými istými hodnotami ako pri prvý krát. Takéto doplnenie budeme akceptovať a návrh bude zaradený. Avšak pre výpočet zákonných lehôt, ktoré vyplývajú z vyhlášky bude ako dátum vyhotovenia návrhu považovaný dátum prijatia návrhu.

Prečo vraciate návrh na doplnenie správneho kódu lekára, keď daný lekár má úväzok u daného PZS?

Kontrola je nastavená tak, že daný kód vytvárajúceho návrh musí mať platný úväzok u PZS a kóde PZS vytvárajúceho návrh (položka č. 11 v dávke 998). Následné výkazníctvo vykonanej zdravotnej starostlivosti podľa DRG nepozerá na oddelenia, ktoré danú ZS vykonali, ale na správnu DRG skupinu a medicínsku službu.