Preskočiť na obsah

Vyhodnotenie indikátorov kvality za rok 2010

Povinnosť zdravotnej poisťovne spracovať hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa vyhodnotenia indikátorov kvality vychádza z ustanovenia § 7 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach... v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 752/2004 Z.z. Indikátory vypracúva Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a slúžia na monitoring vybraných oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedným z kritérií pri zbere indikátorov kvality je aj hodnotenie poskytovateľa lôžkovej zdravotnej starostlivosti samotným pacientom.
Hodnotenie sa týka poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky údaje získala VšZP z vlastného informačného systému.
Osobitne vydaným Metodickým pokynom Ministerstva zdravotníctva SR z 21. mája 2009 bol definovaný súbor indikátorov kvality pre rok 2009. Na základe týchto indikátorov kvality VšZP hodnotila kvalitu zdravotnej starostlivosti u jednotlivých poskytovateľov.

1. Indikátory kvality pre rok 2010

A. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť

1. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

  1. Skríning rakoviny krčka maternice
  2. Prevencia – gynekológia

2. Výsledky zdravotnej starostlivosti

  1. Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia
  2. Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia
  3. Nepredpokladané prijatia po jednodňovej chirurgii
  4. Zubný kaz u poistencov vo veku do 18 rokov
  5. Zubný kaz u poistencov vo veku nad 18 rokov

B. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť

1. Výsledky zdravotnej starostlivosti

  1. Úmrtnosť – celková
  2. Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii
  3. Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti (vek nad 65 rokov)
  4. Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov)
  5. Úmrtie na akútnu mozgovo-cievnu príhodu
  6. Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu
  7. Úmrtnosť po operačných výkonoch
  8. Úmrtnosť po intervenčných výkonoch
  9. Materská úmrtnosť
  10. Rehospitalizovanosť celková do 30 dní
  11. Rehospitalizovanosť celková do 90 dní
  12. Reoperovanosť
  13. Rehospitalizácia na J45.0 (Pneumónia)
  14. Dekubity
  15. Nozokomiálna nákaza – infekcie v zdravotnej starostlivosti

2. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

  1. Operovanosť

3. Vnímanie starostlivosti pacientom

  1. Spokojnosť pacienta

C. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých

1. Výsledky zdravotnej starostlivosti

  1. Index prevencie u dospelých poistencov
  2. Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
  3. Úroveň návštevnosti dospelých poistencov

2. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

  1. Manažment akútnej starostlivosti
  2. Manažment chronickej starostlivosti dospelých poistencov

D. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast

1. Výsledky zdravotnej starostlivosti

  1. Index prevencie u poistencov do 1 roku veku
  2. Index prevencie u poistencov vo veku 11 a 17 rokov
  3. Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast
  4. Úroveň návštevnosti detí a dorastu

2. Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti

  1. Manažment akútnej starostlivosti u detí a dorastu

E. Ekonomické indikátory na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

1. Efektívnosť využitia zdrojov

  1. Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
  2. Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
  3. Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
  4. Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
  5. Frekvencia pacientov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
  6. Frekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti
  7. Preskripcia liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
  8. Preskripcia zdravotníckych pomôcok v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
  9. Preskripcia liekov vo všeobecne ambulantnej starostlivosti
  10. Jednodňová starostlivosť
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.