Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Textový popis k obrázku 3

V bode 3 vyberiete, napr. prečiarknutím, zakrúžkovaním, z možností existuje/neexistuje závislá osoba, ktorá sa považuje za nezaopatreného rodinného príslušníka počas obdobia, v ktorom vykonávate alebo ste vykonávali zárobkovú činnosť v inom ČŠ EÚ, EHP a CH. V prípade, že takáto osoba alebo osoby existujú, nasledujú štyri riadky, v ktorých je treba vyplniť meno a priezvisko závislej osoby, vzťah k závislej osobe: manžel/ka alebo dieťa, rodné číslo a obdobie, počas ktorého táto situácia existuje, napr. 1.1.2021 – 31.3.2021, alebo ak situácia naďalej pretrváva, 1.1.2021 – stále.