Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Textový popis k obrázku 1

V časti zamestnanci a SZČO máte možnosť vyhlásiť situáciu, ktorá sa na vás, ako na zamestnanca alebo SZČO vykonávajúceho činnosť v inom členskom štáte, vzťahuje, alebo vzťahovala. Ak aktuálne ste, alebo ste boli zárobkovo činná osoba v inom členskom štáte, v bode 1 vyberiete, napr. prečiarknutím, zakrúžkovaním, z možností som/bol som zárobkovo činný v inom členskom štáte EÚ,EHP a CH. Nasleduje voľné miesto, do ktorého je potrebné uviesť štát, v ktorom vykonávate, alebo ste vykonávali zárobkovú činnosť. Pod miestom určeným pre názov členského štátu sa nachádzajú tri riadky s predtlačenými okienkami na vyplnenie dátumov od – do, tj. obdobia počas ktorého vykonávate, alebo ste vykonávali zárobkovú činnosť v inom členskom štáte EÚ, EHP a CH. Aby nedochádzalo k nedorozumeniam, preferujeme uvedenie dátumov vo forme dd.mm.rrrr.