Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Mobilná aplikácia

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

 1. PREVÁDZKOVATEĽ
  1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
  2. Na účely článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“) prevádzkovateľom osobných údajov.
    
 2. DOTKNUTÉ OSOBY 
  1. Na  účely tohto  oznámenia a v súlade so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. je definícia dotknutej osoby nasledovná:
  2. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom konta alebo vlastníkom eSlužby VšZP, dobrovoľne sa zaregistrovala do ePobočky VšZP alebo mobilnej aplikácie VšZP (spoločne aj ako „aplikácie“), súhlasila so Všeobecnými podmienkami ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP a VšZP na základe súhlasu takejto osoby spracúva jej osobné údaje na účel prístupu do aplikácií(ďalej „dotknutá osoba“ alebo „používateľ“).
 3. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV , ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV A EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUALIZOVANÉHO ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA
  1. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa, číslo bankového účtu dotknutých osôb v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na účel využívania eSlužieb VšZP.
  2. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu fotografia tvárovej biometrie a oboch strán občianskeho preukazu dotknutých osôb v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na účel aktivácie mobilnej aplikácie VšZP prostredníctvom tvárovej biometrie.
  3. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul pred a za menom, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa, telefón, mobil, e-mail dotknutých osôb (poistenci VšZP) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na účel marketingových aktivít VšZP.
  4. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu rodné číslo, dátum, miesto a poradie odberu krvi dotknutých osôb (poistenci VšZP) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2  všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na účel udelenia benefitov pre darcov krvi.
  5. VšZP sprístupňuje na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 2 ods. 2.1. písm. c) tohto oznámenia osobné údaje v rozsahu uvedenom v digitálnom COVID preukaze EÚ podľa osobitného predpisu. Údaje VšZP poskytuje Národné centrum  zdravotníckych informácií podľa § 15 ods. 1 písm. ai)  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Mobilná aplikácia po prihlásení ďalej využíva:
   1. zhromažďuje aktuálne lokalizačné GPS súradnice používateľa, aby zobrazila aktuálnu polohu používateľa pre prípad núdze v obrazovke SOS karty. VšZP   k  lokalizačným údajom dotknutej osoby nemá prístup a ani ich nespracúva,

   2. zhromažďuje aktuálne GPS súradnice používateľa, aby umožnila zobrazenie najbližších zdravotníckych zariadení v okolí na základe ich vzdialenosti v obrazovke V mojom okolí. VšZP  k lokalizačným údajom dotknutej osoby nemá prístup a ani ich nespracúva,

   3. zhromažďuje aktuálne GPS súradnice používateľa, aby umožnila zobrazenie najbližších pobočiek a kontaktných miest VšZP a ich vzdialenosti od aktuálnej polohy používateľa v obrazovke Kontaktné miesta). VšZP k  lokalizačným údajom dotknutej osoby nemá prístup a ani ich nespracúva,

   4. zhromažďuje aktuálne GPS súradnice používateľa, aby umožnila zobrazenie  najbližších lekární a ich vzdialenosti od polohy používateľa v obrazovke výberu lekárne pri aktivácii aplikácie. VšZP k  lokalizačným  údajom dotknutej osoby  nemá prístup a ani ich nespracúva,

   5. prostredníctvom funkcionality kamera v mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokumentov preukazujúcich pozbavenie právnej spôsobilosti na právne úkony pre účel aktivácie  služby do mobilnej aplikácie používateľa, ktorá je zákonným zástupcom dotknutej osoby. VšZP ukladá a využíva tieto informácie výlučne pre aktiváciu tejto eSlužby, ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia žiadosti o aktiváciu,

   6. prostredníctvom funkcionality kamera v  mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokladov o úhrade alebo absolvovaní preventívnej prehliadky pri zadávaní žiadosti o čerpanie benefitu v rámci obrazovky Peňaženka zdravia, ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia žiadosti

   7. prostredníctvom funkcionality kamera v mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokladov pri zaevidovaní nového darcu krvi v rámci obrazovky Som darca krvi, ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia žiadosti

   8. prostredníctvom funkcionality kamera v  mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokladov pri zaevidovaní dokladu darovania v rámci obrazovky Som darca krvi, ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia žiadosti

   9. prostredníctvom funkcionality kamera v mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokladov pri zaevidovaní dokladu  získania ocenenia v rámci obrazovky Som darca krvi, ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia žiadosti

   10. prostredníctvom funkcionality kamera v  mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokladov pri preukazujúcich oznámenie nového platiteľa zdravotného poistenia v obrazovke Moji platitelia poistného, ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia oznámenia

   11. prostredníctvom funkcionality kamera v  mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokladov pri preukazujúcich oznámenie ukončenia platiteľa zdravotného poistenia, v obrazovke Moji platitelia poistného, ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia oznámenia

   12. prostredníctvom funkcionality kamera v  mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie dokladov pri preukazujúcich skutočnosti popisované vo formulári pre reklamáciu v obrazovkách Moje zdravie, Moji platitelia poistného, Peňaženka zdravia, Moji lekári a prevencia,  ktoré prenáša do interného systému VšZP pre účel spracovania a posúdenia reklamácie,

   13. prostredníctvom funkcionality kamera v  mobilnom zariadení používateľa alebo prenosom z úložiska mobilného telefónu zhromažďuje fotografie  pri pridaní fotografie poistenca v profile v obrazovke Nastavenia – Fotografie. VšZP k  fotografiám dotknutej osoby nemá prístup a ani ich nespracúva,

   14. prostredníctvom funkcionality read contacts umožňuje načítanie kontaktu z telefónneho zoznamu v mobilnom zariadení používateľa pre pridanie lekára (načítanie z kontaktov) v obrazovke SOS karta prvej pomoci, ktoré ukladá do interného systému VšZP, aby umožnila prenos do všetkých zariadení daného používateľa s aktívnou aplikáciou VšZP,

   15. prostredníctvom funkcionality read contacts umožňuje načítanie kontaktu z telefónneho zoznamu v mobilnom zariadení používateľa pre pridanie núdzového kontaktu ICE (načítanie z kontaktov) v obrazovke SOS karta prvej pomoci, ktoré ukladá do interného systému VšZP, aby umožnila prenos do všetkých zariadení daného používateľa s aktívnou aplikáciou VšZP,

   16. prostredníctvom funkcionality ACCESS_WIFI_STATE zhromažďuje informáciu či je používateľ aktuálne pripojený k internetu, za účelom vyhodnotenia, či je možné poskytnúť online služby  v mobilnej aplikácii, ktoré vyžadujú zobrazenie údajov zo serverov VšZP. VšZP  údaje dotknutej osoby o pripojení neukladá a ani inak ďalej nespracúva,

   17. prostredníctvom funkcionality Email, Social accounts GET_ACCOUNTS získava informáciu o konkrétnom prihlásenom účte (profile) v mobilnom zariadení používateľa pre účel povolenia prístupu k údajom dotknutej osoby v aplikácii VšZP

  6. VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje priamo od Vás. Zdrojom osobných údajov sú priamo dotknuté osoby. V prípade údajov o digitálnom COVID preukaze Národné centrum zdravotníckych informácií v zmysle § 12 ods.7 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňuje elektronický digitálny COVID preukaz EÚ poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni, na účely sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ poistencovi.
  7. VšZP na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia nespracúva osobné údaje na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
    
 4. PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA
  1. VšZP môže Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť príjemcom, v postavení samostatných prevádzkovateľov, a ktorým je VšZP oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.
  2. Jedná sa o nasledovných príjemcov:
   • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (služba na overovanie dokladov s porovnaním fotografie tváre),
   • Národná transfúzna služba SR, IČO: 30 853 915, Ďumbierska 3/L, Bratislava (overenie informácií za účelom udelenia benefitov pre darcov krvi zo strany VšZP).
  3. Na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia VšZP nepoverila spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov.
    
 5. PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
  1. VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 3 tohto oznámenia neuskutočňuje prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Vaše osobné údaje sú spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.
    
 6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  1. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
   1. na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
   2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
   3. žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
   4. na výmaz Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
   5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
   6. získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového prevádzkovateľa;
   7. podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. : 421 /2/ 3231 3214, e-mail: statnydozor@pdp.gov.sk.
  2. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
   1. písomnou žiadosťou podanou na adresu uvedenú v bode 9 tohto oznámenia,
   2. elektronicky (e-mailom) zaslanou z Vášho e-mailu na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v bode 10 tohto oznámenia.
   3. elektronicky v mobilnej aplikácia prostredníctvom funkcie zrušenie konta
   4. doručením písomnej žiadosti na ktorékoľvek klientske pracovisko VšZP.
  3. Na to, aby sme Vás prostredníctvom žiadosti podľa predchádzajúceho bodu vedeli dostatočne identifikovať, je potrebné uviesť vaše osobné údaje.
  4. S cieľom vybavenia Vašej žiadosti a z dôvodu jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, je VšZP oprávnená požadovať ďalšie dodatočné informácie.
  5. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Odpoveď na Vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
    
 7. NAMIETANIE VOČI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ako dotknutá osoba máte v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti tomu, aby VšZP spracúvala Vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov sa týka len tých prípadov, ak Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov - článku 6 bod 1. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  3. V prípade, ak ste VšZP udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, uvedený súhlas je možné odvolať elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mail zodpovednaosoba@vszp.sk , elektronicky v mobilnej aplikácii prostredníctvom funkcie zrušenie konta; doručením žiadosti na ktorékoľvek klientske pracovisko VšZP.
    
 8. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. VšZP Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely spracúva po dobu udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo do jeho odvolania.
  2. Po uplynutí doby VšZP nebude ďalej Vaše osobné údaje na daný účel spracúvať a VšZP zabezpečí ich bezpečný výmaz.
    
 9. ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
  1. VšZP na účel výkonu dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu (DPO).
  2. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: e-mail: zodpovednaosoba@vszp.sk alebo poštou na adrese (s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“):

   Zodpovedná osoba – DPO,
   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
   Panónska cesta 2,
   851 04 Bratislava.
    
 10. PERIODICITA AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMIENIA
  1. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochranu údajov VšZP pravidelne kontroluje a aktualizuje.