Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

VšZP šetrí. Rok 2023 uzavrie s menšou stratou, ako sa predpokladalo.

23.11.2023

 Vyrovnané hospodárenie je po troch rokoch strát na dosah.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nasadila tvrdé ozdravné opatrenia, vďaka ktorým by mala uzavrieť kalendárny rok so stratou menšou ako 16 miliónov eur.

Pôvodne mala VšZP po dofinancovaní sektora znížiť očakávanú stratu na necelých 33 miliónov eur. Takýto výsledok je však pre súčasné vedenie poisťovne neakceptovateľný, a preto začalo implementovať ozdravný plán. Jeho cieľom je optimalizovať interné procesy, zefektívňovať hlavnú a prevádzkovú činnosť a racionalizovať organizačné vzťahy vo VšZP.

Efekt opatrení sa už postupne začína prejavovať a možno konštatovať, že VšZP by nemala uzavrieť tento rok so stratou vyššou ako 16 miliónov eur,“ uviedla v tejto súvislosti generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková, ktorá vedie poisťovňu od 11. októbra tohto roku. Oveľa výraznejší efekt však prinesú zavádzané opatrenia v roku 2024, je však potrebné, aby sa napĺňali dôsledne a v pripravenom rozsahu

Medzi ne patrí efektívnejšia lieková politika či úspory pri vybraných zdravotníckych pomôckach.  VšZP po nástupe nového vedenia iniciatívne otvorila rokovania na obstarávanie centrálne nakupovaných liekov, ktorým končí platnosť zmlúv. Cieľom poisťovne je podporiť masívny vstup biologicky podobných liekov, tzv. biosimilárov aj generík do centrálneho nákupu tak, aby bolo možné dosiahnuť čo najvyššiu úsporu nákladov. „V tomto procese sme už začali aktívne oslovovať výrobcov. Okrem finančnej úspory chceme zároveň sprístupniť biologickú liečbu čo najväčšiemu počtu poistencov,“ zdôraznila generálna riaditeľka VšZP. 

Poisťovňa pripravila aj podklady na rokovania o znížení cien vybraných zdravotníckych pomôcok. VšZP zaslala na MZ SR návrh zmeny v kategorizácii pri skupine I. Nastavenie indikačných kritérií s návrhom na vyrovnanie cien so sériovo vyrábanými zdravotníckymi pomôckami. Úspora by mala dosiahnuť až 700-tisíc eur.

Poisťovňa sa v záujme zachovania kontinuity poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti snaží aj o rovnocenné vzťahy s poskytovateľmi  zdravotnej starostlivosti. „Pri vypracovaní  revíznych pravidiel v špecializovanej ambulantnej starostlivosti presadzujeme otvorený dialóg. Návrh revíznych pravidiel vo vybraných odbornostiach sa nám postupne darí uzavrieť a veríme, že prijaté zmeny prispejú k budovaniu vzájomne korektných partnerských vzťahov. A tie sú našou prioritou,“  uzavrela Ľ. Hlinková.

Najnovšie správy

Všetky správy