Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Členovia predstavenstva VšZP ukončili svoje pôsobenie v poisťovni

Členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beata Havelková a Ľubomír Kováčik k 10. októbru 2023, po viac ako troch rokoch vo vedení spoločnosti, ukončili svoje pôsobenie vo VšZP.

VšZP od roku 2020 pokročila v digitalizácii a automatizácii procesov. Zmenila proces schvaľovacích činností, posilnila partnerstvá s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a rozšírila dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov. „Naša cesta vo VšZP sa končí, no odovzdávame ju ako modernú a proklientsky orientovanú spoločnosť so zabezpečenou širokou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a širokou ponukou služieb pre poistencov. Prajem si, aby nové vedenie budovalo na dobre postavených základoch modernej a konkurencieschopnej spoločnosti,“ uviedla Beata Havelková.

Zdravotníctvo potrebuje zdravé financovanie a zmeny vo svojom financovaní, pretože dopyt je vyšší ako jeho súčasné možnosti. Napriek zložitej situácii sme vo VšZP mali vždy na zreteli záujem poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Za tri a pol roka nášho pôsobenia sa nám podarilo spustiť interné procesy, projekty a služby, ktoré poistencom a poskytovateľom uľahčujú komunikáciu s poisťovňou, šetria čas, peniaze a zvyšujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ dodal Ľubomír Kováčik.

Nové vedenie sa ujme svojej funkcie 11.októbra 2023.

Najnovšie správy

Všetky správy