Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Zmeny v zdravotnom poistení od 01.01.2022

27.10.2021

Vykazovanie a platenie poistného

V zmysle novely zákona 580/2004 z. z.  § 13 ods. 18,  môže Vláda Slovenskej republiky  nariadením vlády Slovenskej republiky ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného ustanovenia sa od  01.01.2022 upravuje štruktúra elektronickej dávky 514 - Výkaz preddavkov zamestnávateľa na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „mesačný výkaz“). V mesačnom výkaze bola doplnená nová položka „Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce“. 

V položke sa uvádza vymeriavací základ zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce a na základe nariadenia vlády SR a tento zamestnávateľ nemá povinnosť platiť preddavky na poistné v určenom rozsahu. Vymeriavací základ zamestnávateľa je príjem zamestnanca, znížený o tento rozsah. Vypočítava sa ako rozdiel celkovej výšky príjmu zamestnanca a poskytnutej podpory v čase skrátenej práce. Ak zamestnávateľ nemá povinnosť platiť preddavky na poistné v plnom rozsahu, uvedie sa v položke 0. Ak nedochádza k oslobodeniu od povinnosti platiť preddavky na poistné v určenom rozsahu, položka sa nevypĺňa.
Vzor dátového rozhrania mesačného výkazu je zverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Zrušenie odvodovej úľavy

Od 01.01.2022 sa ruší odvodová úľava. Osoby, u ktorých sa uplatňovala odvodová úľava a teda aj nulová sadzba poistného (u zamestnávateľa aj u zamestnanca) sa nebudú považovať za poistencov štátu. Bude sa na nich nahliadať rovnako ako aj na iné osoby spĺňajúce definíciu zamestnanca v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z.

Zamestnávateľ v tejto súvislosti plní oznamovacie povinnosti v zmysle §24 ods.1 písm.c) zákona o zdravotnom poistení a za zamestnancov u ktorých si uplatňuje odvodovú úľavu zašle ukončenie kódu 1W k 31.12.2021. Zamestnávateľ pri plnení oznamovacích povinností bude môcť vykázať v dávke 601 zamestnanca s kódom zmeny 1W s dátumom zmeny do  31.12.2021 (t.j. po 1.1.2022, už kód 1W bude možné vykázať už len so spätnou platnosťou).

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.