Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Vyhľadať najbližšiu pobočku

VšZP upozorňuje SZČO a samoplatiteľov

04.02.2019

Nezabudnite na správnu výšku preddavku na poistné

Od januára 2019 sa zvýšila minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Minimálny preddavok pre samoplatiteľov a SZČO predstavuje mesačne sumu 66,78 eura.

Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, je minimálny preddavok určený vo výške 33,39 eura.

Ak ste SZČO, novú výšku preddavku platnú od 1. 1. 2019 vám zdravotná poisťovňa oznámila vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2017. V niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napr. z dôvodu, že sa  zmenil váš platiteľ poistného, alebo na základe nových skutočností máte nárok na zníženú sadzbu poistného, pretože v čase vykonávania ročného zúčtovania za rok 2017 ste boli napríklad SZČO a k 1. 1. 2019 ste SZČO v súbehu so zamestnaním, alebo ste SZČO a súčasne aj poistenec, za ktorého platí poistné štát.

VšZP pre vás aj tento rok pripravila kalkulačku na výpočet preddavku na poistné, pomocou ktorej si môžete overiť výšku preddavku na poistné na rok 2019. 

 Prvýkrát je potrebné zaplatiť novú výšku preddavku do 8. februára 2019 za mesiac január.

 Pri platení poistného a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie je dôležité uviesť správny variabilný a špecifický symbol, na základe ktorých VšZP jednoznačne priradí platbu k správnemu predpisu a obdobiu.

Ak tieto identifikátory neuvediete, resp. ich uvediete nesprávne, vystavujete sa problému, že VšZP platbu nebude vedieť identifikovať a teda ani priradiť konkrétnemu platiteľovi poistného.  V dôsledku toho môže vzniknúť  platiteľovi nedoplatok aj napriek tomu, že úhradu na príjmový účet VšZP zaslal, čo môže mať za následok napr. zverejnenie platiteľa v zozname dlžníkov, prípadne stratu jeho nároku na zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu.

Pri platení preddavkov na poistné na zdravotné poistenie je variabilným symbolom zamestnávateľa identifikátor oznámený pri prihlasovaní sa do zdravotnej poisťovne – spravidla ide o IČO doplnené na konci dvomi nulami alebo kódom pobočky, prípadne číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP. U SZČO a ostatných platiteľov  je  variabilným symbolom rodné číslo (ak je 9-miestne, na konci je doplnené nulou), prípadne číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP.  

Pri nedoplatku na preddavkoch na poistné alebo na poistnom, ktorý je predpísaný výkazom nedoplatkov, resp. platobným výmerom, alebo pri nedoplatku z ročného zúčtovania predpísaného výkazom nedoplatkov je variabilný symbol na úhradu uvedený v príslušnom výkaze nedoplatkov alebo platobnom výmere.

Pri platení preddavku na poistné na zdravotné poistenie je špecifickým symbolom zamestnávateľov, SZČO a ostatných platiteľov obdobie, za ktoré má byť preddavok zaplatený, v tvare RRRRMM, kde R je označenie roka a M označenie mesiaca.

Potrebné informácie na  platenie poistného a preddavkov na poistné.  

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.