Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Verejný prísľub podľa § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

01.10.2021

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3602/B (ďalej len „VšZP“), zastúpená Ing. Richardom Strapkom, predsedom predstavenstva a MUDr. Beatou Havelkovou, MPH, podpredsedníčkou predstavenstva, v súvislosti s podporou očkovania proti chrípke, ktoré je považované za najúčinnejšiu prevenciu tohto vysoko nákazlivého vírusového ochorenia, týmto dáva v záujme, aby bola pre dotknutých poistencov nižšie uvedená vakcína bez doplatku, verejný prísľub všetkým poistencom VšZP vo veku od 6 do 12 rokov a poistencom z iného členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, registrovaných vo VšZP s nárokom na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu vo veku od 2 do 12 rokov (ďalej len „poistenec“), že VšZP uhradí za každú nazálnu vakcínu 6372B Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, ktorá bola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predpísaná v súlade s indikačnými a preskripčnými obmedzeniami, a ktorá bola poskytovateľom lekárenskej starostlivosti  v období od 11.10.2021 do 28.02.2022 poistencovi vydaná, okrem sumy stanovenej ako úhrada zdravotnou poisťovňou v súlade s účinným zoznamom kategorizovaných liekov aj sumu zodpovedajúcu sume doplatku pacienta vo výške stanovenej v súlade s účinným zoznamom kategorizovaných liekov.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.