Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Novinky

Uhrádzanie doplatkov za lieky

Od 1. 4.2011 platí novela zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, ktorá pre určité skupiny poistencov zavádza tzv. ochranný limit na doplatky za lieky. To znamená, že ak poistenec zaplatí za lieky v danom štvrťroku viac ako stanovuje limit, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit doplatkov prekročený. Zákon však presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.

30.05.2011 Čítať viac

Kalkulačka doplatkov za lieky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke Kalkulačku doplatkov za lieky. Táto jednoduchá pomôcka pomôže poistencom zistiť, či majú nárok na vrátenie doplatku za lieky, prípadne v akej výške...

30.05.2011 Čítať viac

Študenti od 26 do 30 rokov – NEPREHLIADNITE!

Ak máte od 26 do 30 rokov a študujete v dennej forme štúdia, od 1.5.2011 pre vás platí novinka, podľa ktorej by mal za vás platiť poistné štát. Platí to však v prípade, ak ste si do 8.5.2011 splnili svoju oznamovaciu povinnosť a zahlásili sa v zdravotnej poisťovni ako študent. Ak ste tak ešte neurobili a chcete, aby za vás platil poistné štát, splňte si svoju oznamovaciu povinnosť čím skôr.

17.05.2011 Čítať viac

Nový portál VšZP na identifikáciu neplatičov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pokračuje v akcii Bumerang, zameranej na neplatičov zdravotného poistenia. V týchto dňoch sprístupnila na svojej internetovej stránke portál na overovanie nárokov na zdravotnú starostlivosť.

12.05.2011 Čítať viac

Novinky od 01.05.2011. Čo sa mení v odvodoch v súvislosti s novelou zákona účinnou od 01. 05. 2011?

S účinnosťou od 01.05.2011 vstúpila do platnosti novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Zmeny sa týkajú predovšetkým platenia poistného, oznamovacích povinností poistenca či doručovania výkazu nedoplatkov. Opäť sme pre Vás pripravili všeobecné informácie ako aj prehľad najdôležitejších zmien v členení na jednotlivé skupiny poistencov.

03.05.2011 Čítať viac

Študenti – zmena od 01.05.2011

V súlade s novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov účinnou od 01.05.2011 sa za nezaopatrené dieťa považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia.

03.05.2011 Čítať viac

Ak máte nedoplatky na poistnom môžete mať problémy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) začala poistencom v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov , ktorí neuhradili preddavok za 3 mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo majú nedoplatok na poistnom. V prípade neuhradenia nedoplatku na základe výzvy má poistenec právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

02.05.2011 Čítať viac

Vymeriavacie základy a preddavky pre rok 2012

Výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sa vypočítava výška minimálneho a maximálneho preddavku, vychádza z priemernej mesačnej mzdy, ktorá dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Dňa 03.03.2011 Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil výšku priemernej mesačnej mzdy za 2010, ktorá predstavuje sumu 769,00 Eur.

25.03.2011 Čítať viac

Zmena v predkladaní Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch od 1.1.2011

S účinnosťou od 1.1.2011 bolo zverejnené Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/2/2009, v zmysle ktorého zamestnávateľ, ktorý má v jednej zdravotnej poisťovni poistených 3 (vrátane) a viac zamestnancov, je povinný predkladať Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie v elektronickej forme.

22.02.2011 Čítať viac

Rozšírenie ponuky elektronických služieb pre PZS Podávanie elektronickej faktúry

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. rozšírila elektronickú službu pre PZS (ES PZS kontakt) o podávanie faktúry za vykázanú ZS cez elektronickú podateľňu vo formátoch typu: pdf, .rtf, .doc, .docx.

21.02.2011 Čítať viac

 

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.