Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Novinky

Študenti – zmena od 01.05.2011

V súlade s novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov účinnou od 01.05.2011 sa za nezaopatrené dieťa považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia.

03.05.2011 Čítať viac

Ak máte nedoplatky na poistnom môžete mať problémy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) začala poistencom v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov , ktorí neuhradili preddavok za 3 mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo majú nedoplatok na poistnom. V prípade neuhradenia nedoplatku na základe výzvy má poistenec právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

02.05.2011 Čítať viac

Vymeriavacie základy a preddavky pre rok 2012

Výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sa vypočítava výška minimálneho a maximálneho preddavku, vychádza z priemernej mesačnej mzdy, ktorá dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Dňa 03.03.2011 Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil výšku priemernej mesačnej mzdy za 2010, ktorá predstavuje sumu 769,00 Eur.

25.03.2011 Čítať viac

Zmena v predkladaní Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch od 1.1.2011

S účinnosťou od 1.1.2011 bolo zverejnené Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/2/2009, v zmysle ktorého zamestnávateľ, ktorý má v jednej zdravotnej poisťovni poistených 3 (vrátane) a viac zamestnancov, je povinný predkladať Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie v elektronickej forme.

22.02.2011 Čítať viac

Rozšírenie ponuky elektronických služieb pre PZS Podávanie elektronickej faktúry

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. rozšírila elektronickú službu pre PZS (ES PZS kontakt) o podávanie faktúry za vykázanú ZS cez elektronickú podateľňu vo formátoch typu: pdf, .rtf, .doc, .docx.

21.02.2011 Čítať viac

Zverejňovanie dokumentov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) je povinnou osobou podľa § 2 ods.3 zákona č. 211/2000Z.z. o informáciách, v dôsledku čoho má od 1.1.2011 povinnosť zverejňovať objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby a zmluvy (s výnimkou zmlúv za poskytnutú zdravotnú starostlivosť), ktoré obsahujú informácie získané za verejné zdroje alebo informácie o nakladaní s verejnými zdrojmi.

17.02.2011 Čítať viac

Zmena vo vykazovaní preddavkov zamestnávateľa

S účinnosťou od 25.01.2011 bolo zverejnené Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/2/2008, v zmysle ktorého zamestnávateľ, ktorý predkladá zdravotnej poisťovni výkaz za 3 poistencov (vrátane) a viac, je povinný predložiť ho v elektronickej forme.

09.02.2011 Čítať viac

Zmena dĺžky pobytu v kúpeľných zariadeniach od 1.1.2011

Na základe zmlúv Všeobecnej zdravotnej poisťovňe, a.s. so zariadeniami kúpeľnej starostlivosti, platnými od 1.1.2011, vám oznamujeme zmenu dĺžky pobytu návrhov na kúpeľnú starostlivosť.

28.01.2011 Čítať viac

Už nemusíte vykonávať Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011, urobí to za Vás zdravotná poisťovňa

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie bude po prvýkrát vykonávať za poistencov a platiteľov zdravotná poisťovňa. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pre svojich klientov pripravila prehľad najdôležitejších informácii o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

26.01.2011 Čítať viac

Chcete sa dozvedieť, či Vám zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie?

Pre klientov, ktorí chcú vedieť, či splnili podmienky na vykonanie ročného zúčtovania, sme na našej internetovej stránke pripravili jednoduchý spôsob získania týchto informácií. V rámci elektronických služieb ponúkame možnosť Overenia výsledku RZ, kde sa klient dozvie: - či splnil podmienky na vykonanie RZ - či mu už ZP vykonala RZ - aký je výsledok RZ

 

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.