Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zmeny od 30. 12. 2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

VšZP si dovoľuje upozorniť platiteľov poistného na zmeny súvisiace  s novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení účinnou od 30. 12. 2018.

Zoznam dlžníkov

V súvislosti s vedením zoznamu dlžníkov a ich nárokom na zdravotnú starostlivosť pribudla v § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ďalšia skupina poistencov/platiteľov poistného, ktorí napriek skutočnosti, že sú zverejnení v zozname dlžníkov, budú mať nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Ide o  fyzické osoby zaradené do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to do času vyradenia z tohto programu.

Zoznam osôb, ktoré sú zaradené do tohto programu, poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Uvedená zmena bude platiť od 30. 12. 2018. Viac informácií o zozname dlžníkov nájdete tu.

Platenie poistného za osobu, ktorá je vyhlásená za nezvestnú

Minimálny základ podľa § 13 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa bude krátiť o pomernú časť prislúchajúcu k počtu dní, keď bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu na základe doručenia oficiálneho dokladu o vyhlásení osoby za nezvestnú políciou.

Uvedená zmena bude platiť od 30. 12. 2018. Viac informácií o platení preddavkov na poistné nájdete tu.

Zánik možnosti vrátenia preplatku na poistnom v hotovosti

Od 30. 12. 2018 bude môcť zdravotná poisťovňa vrátiť bežný preplatok už len na účet alebo poštovou poukážkou. Vrátenie preplatku v hotovosti v pokladni už nebude možné. Uvedené sa vzťahuje aj na žiadosti o vrátenie preplatku, ktoré boli prijaté do VšZP pred zmenou účinnosti zákona a preplatok sa má platiteľovi vrátiť v hotovosti po 30. 12. 2018.

Viac informácií o vrátení poistného nájdete tu.

Aktualizácia oznamovacích povinností platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, SZČO alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., je povinný:
podľa § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete zákona a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) (skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát) zákona, ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k  zmene platiteľa poistného.

Táto zmena sa od 30. 12. 2018 týka zrušenia oznamovacej povinnosti platiteľov za osoby uvedené v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l), r) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Doručovanie verejnou vyhláškou aj pre právnické osoby

V prípade, ak sa má zásielka doručiť právnickej osobe na adresu v cudzine a nepodarí sa ju doručiť podľa § 17b odseku 3 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, použije sa na doručenie verejná vyhláška.  

Uvedená zmena bude platiť od 30. 12. 2018. Viac informácií o doručovaní verejnou vyhlášku nájdete tu.

Platenie poistného - Zmena definície zárobkovej činnosti

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa za zamestnanca na účely zdravotného poistenia bude od 1. 1. 2022 považovať aj fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov.
V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 takáto osoba nemá postavenie zamestnanca na účely zdravotného poistenia, a preto ho zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Zmeny od 30.12.2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.