Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových CT a MR pracovísk


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Základné kritériá pre PZS nových CT pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 16 slice (počet detektorov v rade),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 7 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace,
 6. priznanie režimu nepretržitej prevádzky pracoviska podlieha posúdeniu a schváleniu VšZP a jeho podmienkou je preukázanie personálneho vybavenia a potreby nepretržitej prevádzky vo vzťahu ku konkrétnemu PZS ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Základné kritériá pre PZS nových MR pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 1,5T (sila magnetického poľa),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 8 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

Vysvetlivky:

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poskytovatelia Zmluvné vzťahy Stratégia nákupu CT a MR diagnostiky Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových CT a MR pracovísk


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.