Je preventívna prehliadka bezplatná?

Áno. Nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku máte u lekára, ktorý je v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou. Ide o všeobecného lekára pre deti a dorast alebo dospelých, zubára, gynekológa, urológa a gastroenterológa. V prípade, že ste za prevenciu predsa len platili, informujte sa u lekára, za čo bol poplatok účtovaný.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.