Dostanem ošetrenie, aj keď som v zozname dlžníkov?

Po zaradení do zoznamu neplatičov máte nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, teda pri situáciách ohrozujúcich život. Naopak, hradené nebudete mať plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť. Je preto dobré mať svoje záväzky včas uhradené.

Aj po zaradení do zoznamu dlžníkov vám však zostáva nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom, očkovaním za účelom prevencie infekčných ochorení alebo samotnú liečbu infekčného ochorenia a liečbu chronického ochorenia.

Všetky podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti pre poistencov, ktorí sú zaradení do zoznamu neplatičov nájdete na www.vszp.sk.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.