Kto hradí kúpele?

Preplatenie kúpeľov zdravotnou poisťovňou závisí od závažnosti ochorenia, na ktoré sa liečite. Ochorenia sa zaraďujú do 2 kategórií:

  • kategória A ako veľmi závažné ochorenia,
  • kategória B ako menej závažné ochorenia.

Zoznam ochorení, pre ktoré je určená kúpeľná liečba nájdete v indikačnom zozname.

Diagnózy zaradené do kategórie A

  • zdravotná poisťovňa hradí zdravotnú starostlivosť, teda vyšetrenia pri nástupe, pri odchode a kontrolné vyšetrenia, procedúry, ubytovanie a stravu

Diagnózy zaradené do kategórie B

  • zdravotná poisťovňa hradí len zdravotnú starostlivosť, teda vyšetrenia pri nástupe a odchode, kontrolné výšetreia a procedúry
  • poplatky za ubytovanie a stravu platí poistenec priamo kúpeľnému zariadeniu


©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.