Čo sú čakacie listiny?

Čakacia listina je zoznam poistencov, ktorí sú už zaradení do zoznamu na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zaradenie do zoznamu zabezpečuje zdravotná poisťovňa. Viac informácií.

Ak sa nachádzate v zozname čakacích listín, aktuálny stav nájdete v mobilnej aplikácii, v sekcii Moje zdravie, v časti Čakacie listiny.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.