Za čo som zaplatil?

Lekár je povinný vydať vám doklad o úhrade, na ktorom musí byť uvedený druh zdravotného výkonu alebo služby, za ktorú ste zaplatili, resp. Presná špecifikácia poplatku z cenníka.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.